He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר דעת תבונות לרמח"ל - התשעח

בית המדרש
פתיחה לספר 'דעת תבונות'
פתיחה לספר 'דעת תבונות'
53 דקות
מילות מפתח:דעת תבונות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
בירור דברים שאנחנו מחוייבים להאמין בהם אבל המציאות מראה אחרת
בירור דברים שאנחנו מחוייבים להאמין בהם אבל המציאות מראה אחרת
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
האם אלוהים הוא טוב ? והאם אפשר לדעת זאת גם ללא התנ"ך ?
האם אלוהים הוא טוב ? והאם אפשר לדעת זאת גם ללא התנ"ך ?
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מי אמר  שהאדם הוא נזר הבריאה ?
מי אמר שהאדם הוא נזר הבריאה ?
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
ביאור עניין התענגות הנשמה על הבורא
ביאור עניין התענגות הנשמה על הבורא
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
איך יכול האדם להשלים את חסרונותיו , אם מתחילה הוא חסר ?
איך יכול האדם להשלים את חסרונותיו , אם מתחילה הוא חסר ?
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מהו עניין גילוי הייחוד שהוא מגמת הבריאה ?
מהו עניין גילוי הייחוד שהוא מגמת הבריאה ?
54 דקות
מילות מפתח:ייחוד ה'
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
משמעות המושג ייחוד ה'
משמעות המושג ייחוד ה'
56 דקות
מילות מפתח:ייחוד ה'
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
רעיון ההחלפה של עם ישראל – היסוד לתאולוגיה הנוצרית
רעיון ההחלפה של עם ישראל - היסוד לתאולוגיה הנוצרית
54 דקות
מילות מפתח:בחירת עם ישראל
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
הקב"ה גילה לנו בתורה כיצד הוא מנהיג את עולמו
הקב"ה גילה לנו בתורה כיצד הוא מנהיג את עולמו
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
הרע מאפשר את הייחוד של המידות
הרע מאפשר את הייחוד של המידות
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
חטאו של אדם הראשון אינו חטא של תאוה אלא של טעות
חטאו של אדם הראשון אינו חטא של תאוה אלא של טעות
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
אם העולם נברא – אז איפה נמצא הבורא ?
אם העולם נברא - אז איפה נמצא הבורא ?
54 דקות
מילות מפתח:הנהגת היחוד
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
הזמן בהיסטוריה בו מתעלם ייחודו של הבורא הוא הזמן של עבודת האדם
הזמן בהיסטוריה בו מתעלם ייחודו של הבורא הוא הזמן של עבודת האדם
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
האם יש להיסטוריה יד מכוונת או שהכל תלוי במעשי בני האדם ?
האם יש להיסטוריה יד מכוונת או שהכל תלוי במעשי בני האדם ?
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
הרצון של הבורא – ממצע בין הבורא לבין הבריאה
הרצון של הבורא - ממצע בין הבורא לבין הבריאה
48 דקות
מילות מפתח:רצון הבורא
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
האדם , מעשיו ופרי מעשיו – האם מהותו של האדם קודמת למעשיו ?
האדם , מעשיו ופרי מעשיו - האם מהותו של האדם קודמת למעשיו ?
57 דקות
מילות מפתח:האדם, תחיית המתים
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
ההטבה השלמה לאדם – כאשר מזכך את עצמו לשיכול לבוא אל שער המלך
ההטבה השלמה לאדם - כאשר מזכך את עצמו לשיכול לבוא אל שער המלך
15 דקות
מילות מפתח:מצוות שילוח הקן
מספר פרק בסדרה : 18
play3