Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר דעת תבונות לרמח''ל - התשעח

פרק 45
49 דקות
כיצד להבין את חידוש העולם - איך יצא היש מתוך האין
פרק 44
52 דקות
ביאור החזיונות הנבואיים - "כי לא ראיתם כל תמונה" ומצד שני "ותמונת ה' יביט"
פרק 43
50 דקות
ביאור "ענין הזמן ההולך בהיקף על כל האישים בשוה"
פרק 42
52 דקות
ביאור המאמר 'הכל תלוי במזל '
פרק 41
54 דקות
מדוע יש צדיקים שטוב להם ?
פרק 40
57 דקות
השבת ענפי המציאות אל שורשם על ידי הצמאון המטפיזי של הבריאה אל הבורא
פרק 39
50 דקות
"הכבוד העליון הוא השורה בכל מקום, והוא המחיה את כל הנמצאות"
פרק 38
54 דקות
"האדם המצווה יש כח בידו, מסור ממנו יתברך, שיתקן במעשיו התיקונים המצטרכים בבריאה"
פרק 37
50 דקות
"אודך ה' כי אנפת בי" - האחרית הימים תהייה חזרת הרע להיות טוב
פרק 36
54 דקות
הנהגת המשפט
פרק 35
49 דקות
"למציאות האדם יש עילויים, ולפי עילוי מציאותו וזיכוכו - כן תרבה לו ההשגה והידיעה"
פרק 34
51 דקות
הנהגת הייחוד והנהגת המשפט
פרק 33
55 דקות
הנהגת שכר ועונש
פרק 32
49 דקות
כיצד בסופו של דבר יופיע וישלוט הטוב בעולם
פרק 31
51 דקות
כיצד על פי התכנית האלוהית עתיד הרע להתבער מן העולם
פרק 30
52 דקות
"כל מה שברא הקב"ה לא בראו אלא לכבודו" - האם הקב"ה מבקש כבוד ?
פרק 29
54 דקות
המחלוקת בעניין תחיית המתים
פרק 28
54 דקות
מה שעבר על אדם הראשון הוא תבנית למה שעוברת האנושות כולה
פרק 27
52 דקות
מבחן האמונה העיקרי של בני האדם הוא הסבל
פרק 26
55 דקות
עולם השכר
פרק 25
56 דקות
הבורא תופס בשתי מידות כאחת : של הסתר פנים ושל גילוי פנים
דילוג לתוכן