He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר עקבי הצאן -

בית המדרש
41 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מכלי הספרות שמשפיעה על הדור ניתן להבין שההשפעה עליו היא בכח המחשבה
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
גדלות הדור מחייבת פניה אליו בגדלות ובבהירות של הערכים
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הרחבת האמונה
הרחבת האמונה
37 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
כבישה של התעוררות של כוחות חיים כללים באומה היא טעות
כבישה של התעוררות של כוחות חיים כללים באומה היא טעות
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
שלוש סוגי מחשבות רוחניות
שלוש סוגי מחשבות רוחניות
32 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
אין להרשות  פיגור ישראלי מוסרי אחרי אומות העולם
אין להרשות פיגור ישראלי מוסרי אחרי אומות העולם
38 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3