He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון לקראת יום העצמאות - התשעח

בית המדרש
מעצמיות לעצמאות
מעצמיות לעצמאות
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"כימי מלך אחד…"
"כימי מלך אחד..."
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
חרות ועצמאות במשנת הרב חרל"פ
חרות ועצמאות במשנת הרב חרל"פ
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"יאמרו גאולי ה' אשר גאלם מיד צר"
"יאמרו גאולי ה' אשר גאלם מיד צר"
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"שיחו בכל נפלאותיו"
"שיחו בכל נפלאותיו"
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
לסדר ההשגחה האלוקית במדינת ישראל
לסדר ההשגחה האלוקית במדינת ישראל
70 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"עוד לא אבדה תקותינו " על שבעים השנים שאבדו וחזרו
"עוד לא אבדה תקותינו " על שבעים השנים שאבדו וחזרו
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"מחשבות שלום … לתת לכם אחרית ותקוה"
"מחשבות שלום ... לתת לכם אחרית ותקוה"
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
לא לחינם הראנו ה' כל זאת
לא לחינם הראנו ה' כל זאת
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3