He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נתיבות עולם למהר"ל מפראג - התשעח

בית המדרש
האם יסודות האמונה מחליפים את המצוות?
האם יסודות האמונה מחליפים את המצוות?
57 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
משמעות האמונה בה'  – שהקב"ה רלוונטי לחייך
משמעות האמונה בה' - שהקב"ה רלוונטי לחייך
56 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
הרב אורי שרקי :מדוע עולמינו נקרא 'עלמא דשקרא' ?
הרב אורי שרקי :מדוע עולמינו נקרא 'עלמא דשקרא' ?
51 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מדוע תגליתו של קופרניקוס חיזקה את הכפירה בדת? הרב אורי שרקי
מדוע תגליתו של קופרניקוס חיזקה את הכפירה בדת? הרב אורי שרקי
37 דקות
מילות מפתח:קופרניקוס
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
קבלת התורה דורשת תכונה של ענוה
קבלת התורה דורשת תכונה של ענוה
39 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
קלקול השלום בתוך המשפחה
קלקול השלום בתוך המשפחה
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
העניו הוא בעל פתיחות מחשבתית יותר מהרציונליסט – הרב אורי שרקי
העניו הוא בעל פתיחות מחשבתית יותר מהרציונליסט - הרב אורי שרקי
40 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
עשיית שלום בעולם אפשרית רק בהתערבות אלוהית
עשיית שלום בעולם אפשרית רק בהתערבות אלוהית
53 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
איזו מידה נעלה יותר? החסידות או הענוה? – הרב אורי שרקי
איזו מידה נעלה יותר? החסידות או הענוה? - הרב אורי שרקי
42 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מדוע בריאת האדם מתנגשת עם השכנת שלום ואמת בעולם?
מדוע בריאת האדם מתנגשת עם השכנת שלום ואמת בעולם?
58 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מהי חווית האמונה ומהן הדרכים המובילות אליה?
מהי חווית האמונה ומהן הדרכים המובילות אליה?
57 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
האמונה היא תפיסת האדם את האמת ולכן היא שונה מאדם לאדם
האמונה היא תפיסת האדם את האמת ולכן היא שונה מאדם לאדם
56 דקות
מילות מפתח:מעשה מחולדה ובור
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מדוע חל פיחות במספר עיקרי האמונה במהלך הדורות?
מדוע חל פיחות במספר עיקרי האמונה במהלך הדורות?
54 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
העבודה המוסרית מכונה בשם דרך כי מצבו של האדם שונה בתחילתה באמצעה ובסופה
העבודה המוסרית מכונה בשם דרך כי מצבו של האדם שונה בתחילתה באמצעה ובסופה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
התורה היא איננה חכמה כדוגמת חכמות החול
התורה היא איננה חכמה כדוגמת חכמות החול
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"התורה היא סדר הכל והסדר הוא מקיים הכל"
"התורה היא סדר הכל והסדר הוא מקיים הכל"
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
כשאדם יוצא מן הסדר הוא נכנס בסכנה ולכן יעסוק בתורה כדי לחזור אל סדר העולם
כשאדם יוצא מן הסדר הוא נכנס בסכנה ולכן יעסוק בתורה כדי לחזור אל סדר העולם
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מהותה של התורה ופעולתה על האדם
מהותה של התורה ופעולתה על האדם
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3