He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נתיבות עולם למהר"ל מפראג - התשעח

בית המדרש
עשיית שלום בעולם אפשרית רק בהתערבות אלוהית
53 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מדוע בריאת האדם מתנגשת עם השכנת שלום ואמת בעולם?
58 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מהי חווית האמונה ומהן הדרכים המובילות אליה?
57 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
האמונה היא תפיסת האדם את האמת ולכן היא שונה מאדם לאדם
56 דקות
מילות מפתח:מעשה מחולדה ובור
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מדוע חל פיחות במספר עיקרי האמונה במהלך הדורות?
54 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
האם יסודות האמונה מחליפים את המצוות?
57 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
משמעות האמונה בה' - שהקב"ה רלוונטי לחייך
56 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
הרב אורי שרקי :מדוע עולמינו נקרא 'עלמא דשקרא' ?
51 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
העבודה המוסרית מכונה בשם דרך כי מצבו של האדם שונה בתחילתה באמצעה ובסופה
העבודה המוסרית מכונה בשם דרך כי מצבו של האדם שונה בתחילתה באמצעה ובסופה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
התורה היא איננה חכמה כדוגמת חכמות החול
התורה היא איננה חכמה כדוגמת חכמות החול
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"התורה היא סדר הכל והסדר הוא מקיים הכל"
"התורה היא סדר הכל והסדר הוא מקיים הכל"
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
כשאדם יוצא מן הסדר הוא נכנס בסכנה ולכן יעסוק בתורה כדי לחזור אל סדר העולם
כשאדם יוצא מן הסדר הוא נכנס בסכנה ולכן יעסוק בתורה כדי לחזור אל סדר העולם
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מהותה של התורה ופעולתה על האדם
מהותה של התורה ופעולתה על האדם
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
שמחה בלימוד תורה לעומת רצינות בתפילה
שמחה בלימוד תורה לעומת רצינות בתפילה
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מהו המאמץ הנדרש כדי לקנות דברי תורה ומדוע הוא מחוייב המציאות ?
מהו המאמץ הנדרש כדי לקנות דברי תורה ומדוע הוא מחוייב המציאות ?
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
המאמץ ההתחלתי ללימוד התורה הוא רכישת מידת הענווה שהיא הכרחית
המאמץ ההתחלתי ללימוד התורה הוא רכישת מידת הענווה שהיא הכרחית
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
אין התורה שייכת אלא רק אל מי שאין לו גאוה
אין התורה שייכת אלא רק אל מי שאין לו גאוה
53 דקות
מילות מפתח:ענוה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
ההכנה ללימוד תורה
ההכנה ללימוד תורה
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3