He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון לקראת חג הפסח - התשעח

בית המדרש
מצות הסיבה
מצות הסיבה
52 דקות
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הזהות והחירות
הזהות והחירות
51 דקות
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מה נשתנה – ליל הסדר, ליל שבת
מה נשתנה - ליל הסדר, ליל שבת
58 דקות
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"ועתה קרבנו המקום לעבודתו"
"ועתה קרבנו המקום לעבודתו"
51 דקות
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
פסח והשחרור מכל השעבודים
פסח והשחרור מכל השעבודים
15 דקות
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
תעשו את זה בבית: ליל סדר לדוגמא עם הרב שרקי
תעשו את זה בבית: ליל סדר לדוגמא עם הרב שרקי
76 דקות
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 6
play3