He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון בענייני חג החנוכה - תשעח

בית המדרש
דברים האסורים והמותרים בחנוכה
דברים האסורים והמותרים בחנוכה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
סדר הדלקת נר חונכה ומקום הנחתו
סדר הדלקת נר חונכה ומקום הנחתו
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מקום הדלקת נר חנוכה
מקום הדלקת נר חנוכה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מלכות בית חשמונאי
מלכות בית חשמונאי
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"ואתה ברחמיך הרבים"
"ואתה ברחמיך הרבים"
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
על איזה נס חוגגים את חג החנוכה
על איזה נס חוגגים את חג החנוכה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
סביבונים בחנוכה
סביבונים בחנוכה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
יצירת מקום לילד בחנוכה
יצירת מקום לילד בחנוכה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"לריח שמניך טובים" – כוונת ההדלקה בשמן
"לריח שמניך טובים" - כוונת ההדלקה בשמן
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
אור הנשמה שלא נטמאה – חנוכה ע"פ ה'שם משמואל'
אור הנשמה שלא נטמאה - חנוכה ע"פ ה'שם משמואל'
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
החשכת עיניהם של ישראל – בימים ההם בזמן הזה
החשכת עיניהם של ישראל - בימים ההם בזמן הזה
מספר פרק בסדרה : 11
play3