פרשת: מידע לא זמין עבור המיקום והתאריך המבוקש | הדלקת נרות: 17:53 | הבדלה: 19:09 (ירושלים) 

סדרה: יסודות הכשרות - התשעז

פרק 33
32 דקות
"ברית כרותה שכל הלומד בבית הכנסת לא במהרה הוא משכח"
פרק 32
41 דקות
מהי הנהגת התלמידים בלימוד תורה
פרק 31
48 דקות
עד איזה שלב בחיים צריך אדם ללמוד תורה ? עד יום מותו
פרק 30
55 דקות
כל אדם מישראל חייב בתלמוד תורה
פרק 29
51 דקות
.
פרק 28
55 דקות
.
פרק 27
48 דקות
דברים שאסורים משום עבודה זרה וחוקות הגויים
פרק 26
42 דקות
זהירות מדברים שלא מקפידים עליהם והם סכנות גדולות
פרק 25
45 דקות
חלב עכו"ם - מדוע אסור לשתות חלב שחלבו גוי
פרק 24
36 דקות
מדוע אסור לאכול לחם שגוי אפה אותו ? גזרות חכמים בענייני מאכלות
פרק 23
54 דקות
מה עושים אם בשר וחלב התערבו ?
פרק 22
52 דקות
דברים האסורים באכילה משום דם
פרק 21
51 דקות
דיני מליחת הבשר
פרק 20
55 דקות
בדיקת ירקות מתולעים
פרק 19
51 דקות
אין לך משוקץ ומתועב לפני המקום יותר ממי שאוכל שקצים ורמשים
פרק 18
54 דקות
דיני טרפות
פרק 17
48 דקות
היסוד הרוחני שגורם את האיסור וההיתר של אכילת בעלי חיים מסויימים
פרק 16
50 דקות
"האדם על שולחנו יבחן מי הוא, ושם יתגלו ויתפרסמו מדותיו"
פרק 15
51 דקות
מה שאדם אוכל משפיע על מוחו . אם אכל דברים טמאים - מוחו מיטמטם
פרק 14
55 דקות
מטרת האכילה - החזקת הנשמה בגוף - קיומנו בעולם הזה

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!