פרשת יתרו | הדלקת נרות: 16:41 | הבדלה: 17:59 (ירושלים)

סדרה: מלחמת התרבות -

פרק 14
42 דקות
סתימת פיות והכפיה הפלורליסטית
פרק 13
45 דקות
המאבק האידיאי בין יעקב לעשו
פרק 12
40 דקות
המלכודת האוונגליסטית
פרק 11
46 דקות
תקשורת בעידן פוסטמודרני פלורליסטי
פרק 10
44 דקות
הפלורליזם
פרק 9
41 דקות
הדמוקרטיה
פרק 8
40 דקות
הלכה יצירתית וביקורת המקרא
פרק 6
22 דקות
עקירת הדת באמצעות תכניה
פרק 7
22 דקות
מי שאיננו ענו לא יכול לקבל את רצון ה' ולהכפיף את רצונו לריבונו של עולם
פרק 5
52 דקות
חסידות קורח - השיטה הקונסרבטיבית רפורמית
פרק 4
45 דקות
היהדות נגד הרפורמים והקונסרבטיבים
פרק 3
50 דקות
הפמיניזם הפוסטמודרניסטי
פרק 2
44 דקות
פוסטמודרניזם - סקירה כוללת
פרק 1
47 דקות
הקדמה לפוסטמורדניזם

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!