He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: תולדות עם ישראל - הגאולה בדורותינו - תשעח

בית המדרש
מדוע צריך ללמוד היסטוריה ?
מדוע צריך ללמוד היסטוריה ?
55 דקות
מילות מפתח:לימוד היסטוריה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
צעדים מעשיים לבניין הארץ
צעדים מעשיים לבניין הארץ
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
תקופת ההרחבה
תקופת ההרחבה
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
האם הישוב המתחדש בארץ ישראל הורכב רק מאנשים חילוניים ?
האם הישוב המתחדש בארץ ישראל הורכב רק מאנשים חילוניים ?
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מהלכים בגאולה
מהלכים בגאולה
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
הרצל והציונות
הרצל והציונות
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
האם תיתכן גאולה על ידי חילונים שכופרים בגאולה ?
האם תיתכן גאולה על ידי חילונים שכופרים בגאולה ?
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מדוע מחלקים בין העליות לארץ ישראל ותוצאות מלחמת העולם הראשונה
מדוע מחלקים בין העליות לארץ ישראל ותוצאות מלחמת העולם הראשונה
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
המנדט הבריטי בארץ ישראל
המנדט הבריטי בארץ ישראל
58 דקות
מילות מפתח:המנדט הבריטי
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
60 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
תגובות לשואה – הצלה ואמונה
תגובות לשואה - הצלה ואמונה
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
בדרך למדינה
בדרך למדינה
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
הכרזת המדינה
הכרזת המדינה
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
פלישת צבאות ערב לארץ ישראל במלחמת העצמאות
פלישת צבאות ערב לארץ ישראל במלחמת העצמאות
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
קיבוץ גלויות וקליטת עולים במדינת ישראל
קיבוץ גלויות וקליטת עולים במדינת ישראל
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
כלכלה וצנע
כלכלה וצנע
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3