Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת השבוע - התשעח

"עוד ישמע" סבלנות ואמון עמוק בתהליכים
55 דקות
פרק : 9
מילות מפתח:פרשת וארא
"והנה נער בוכה" - כך זיהתה בת פרעה שמדובר בילד עברי
54 דקות
פרק : 8
מהו המסר העיקרי שהעביר יעקב לבניו לפני מותו ?
55 דקות
פרק : 7
מילות מפתח:פרשת ויחי
"ונקומה ונעלה בית אל" - גילוי האלוהות בעולם המיוחד ליעקב אבינו
57 דקות
פרק : 6
פרשת ויצא
55 דקות
פרק : 5
מילות מפתח:פרשת ויצא
"למה זה אנוכי"
54 דקות
פרק : 4
מילות מפתח:פרשת תולדות
פגישה שכזאת: הרב יואב מלכא בשיעור על ספרו של הרב חנן פורת – 'מעט מן האור'
56 דקות
פרק : 3
כיצד מרקדים? סוגיות בעבודת השמחה: הרב יואב מלכא
54 דקות
פרק : 2
מילות מפתח:פרשת וירא
גבורת ההגשמה: הרב יואב מלכא
51 דקות
פרק : 1
מילות מפתח:פרשת לך לך