He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: קבלת שבת -

בית המדרש
שבת – הנציג של המציאות השלמה והמתוקנת שתהייה לעתיד לבוא
שבת - הנציג של המציאות השלמה והמתוקנת שתהייה לעתיד לבוא
55 דקות
נושא: קבלת שבת
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
נרות שבת מביאים לידי ביטוי את האור הגנוז
נרות שבת מביאים לידי ביטוי את האור הגנוז
51 דקות
מילות מפתח:אור הגנוז, נרות שבת
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
עונג שבת מבטא מציאות שלמה ושלום בין רוח וחומר
עונג שבת מבטא מציאות שלמה ושלום בין רוח וחומר
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
שמחה חיצונית מזויפת ושמחה פנימית אמיתית
שמחה חיצונית מזויפת ושמחה פנימית אמיתית
36 דקות
מילות מפתח:נרות שבת, שמן קיק
נושא: קבלת שבת
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
תבלין של שבת – מדוע חשוב לטעום כבר ביום שישי ?
תבלין של שבת - מדוע חשוב לטעום כבר ביום שישי ?
49 דקות
נושא: קבלת שבת
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
נשמה יתרה
נשמה יתרה
48 דקות
מילות מפתח:נשמה יתירה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
לכו נרננה
לכו נרננה
53 דקות
נושא: קבלת שבת
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מדוע במזמור של קבלת שבת שהוא זמן שמח מופיעים פסוקים של תוכחה ?
מדוע במזמור של קבלת שבת שהוא זמן שמח מופיעים פסוקים של תוכחה ?
48 דקות
מילות מפתח:לכו נרננה, קבלת שבת
נושא: קבלת שבת
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"שירו לה' שיר חדש" – מהו השיר החדש ?
"שירו לה' שיר חדש" - מהו השיר החדש ?
33 דקות
נושא: קבלת שבת
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מלחמת גוג ומגוג
מלחמת גוג ומגוג
52 דקות
מילות מפתח:קבלת שבת
נושא: קבלת שבת
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
כשהכל בעולם יהיה בסדר ושליו .. אז תגיע המלחמה האחרונה
כשהכל בעולם יהיה בסדר ושליו .. אז תגיע המלחמה האחרונה
36 דקות
נושא: קבלת שבת
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"שירו לה' שיר חדש כי נפלאות עשה" ההנהגה הניסית של ה' העתידה  לבוא
"שירו לה' שיר חדש כי נפלאות עשה" ההנהגה הניסית של ה' העתידה לבוא
15 דקות
מילות מפתח:קבלת שבת
נושא: קבלת שבת
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
לא להמתין לשיר על הטוב העתידי – שירו מעתה !
לא להמתין לשיר על הטוב העתידי - שירו מעתה !
50 דקות
מילות מפתח:קבלת שבת, שיר חדש
נושא: קבלת שבת
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מזמור לתודה
מזמור לתודה
37 דקות
נושא: קבלת שבת
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
קול ה' בכח
קול ה' בכח
54 דקות
נושא: קבלת שבת
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
לכה דודי
לכה דודי
53 דקות
מילות מפתח:לכה דודי
נושא: קבלת שבת
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך ההפכה
מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך ההפכה
44 דקות
נושא: קבלת שבת
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
ה' על מים רבים – התבוננות על אסון השיטפון ממבט של אמונה – חלק א
ה' על מים רבים - התבוננות על אסון השיטפון ממבט של אמונה - חלק א
מספר פרק בסדרה : 18
play3