He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שם משמואל' על התורה ומועדים -

בית המדרש
הדרך להחזרה בתשובה ?
הדרך להחזרה בתשובה ?
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
התורה וישראל – מי קודם למי ?
התורה וישראל - מי קודם למי ?
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
פרשת לך לך
פרשת לך לך
50 דקות
מילות מפתח:פרשת לך לך
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
פרשת וירא
פרשת וירא
45 דקות
מילות מפתח:פרשת וירא
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
השראת השכינה במשכן כהשראת השכינה באוהלי האמהות
62 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
ערך מעשה לאדם – לפי חיבורו לכלל
ערך מעשה לאדם - לפי חיבורו לכלל
50 דקות
מילות מפתח:פרשת תולדות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
התורה – תכלית הכל
התורה - תכלית הכל
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מאבק יעקב עם עשו
מאבק יעקב עם עשו
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
התבטלות לרצון ה'
התבטלות לרצון ה'
55 דקות
מילות מפתח:התבטלות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
התאחדות שבטי יה
התאחדות שבטי יה
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מעלת השבת ומדוע אומרים למלאכים 'צאתכם לשלום'
מעלת השבת ומדוע אומרים למלאכים 'צאתכם לשלום'
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
יראת אלהים – הכלי לקבלת שפע מאת ה'
יראת אלהים - הכלי לקבלת שפע מאת ה'
60 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מעלת התפילה והכוונה הנכונה בתפילה
מעלת התפילה והכוונה הנכונה בתפילה
55 דקות
מילות מפתח:כוונה בתפילה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
כח האבות וכוחו של משה רבנו
כח האבות וכוחו של משה רבנו
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
פרשת בא
פרשת בא
51 דקות
מילות מפתח:פרשת בא
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מכח מה זוכים לחודש את קדושת השבת ?
מכח מה זוכים לחודש את קדושת השבת ?
56 דקות
מילות מפתח:פרשת בשלח
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
כיצד מתחדשים בלימוד התורה ואהבתה ?
כיצד מתחדשים בלימוד התורה ואהבתה ?
44 דקות
מילות מפתח:פרשת יתרו
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
טו בשבט – זמן של התחדשות
טו בשבט - זמן של התחדשות
18 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3