He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד ליל הושענא רבה במכון מאיר - תשע"ח

בית המדרש
משמעות החתימה בליל הושענא רבה – פתיחת דף חדש בחיים
משמעות החתימה בליל הושענא רבה - פתיחת דף חדש בחיים
31 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
לימוד ליל הושענא רבה תשע"ח
לימוד ליל הושענא רבה תשע"ח
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
שמח זבולון בצאתך יששכר באוהליך
שמח זבולון בצאתך יששכר באוהליך
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מה גרם לנפילה הגדולה של עם ישראל בחטא העגל ?
מה גרם לנפילה הגדולה של עם ישראל בחטא העגל ?
54 דקות
מילות מפתח:חטא העגל, ערב רב
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
שמיני עצרת – ביטול מוחלט לה' יתברך
שמיני עצרת - ביטול מוחלט לה' יתברך
22 דקות
מילות מפתח:שמיני עצרת
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
הושענא רבה כהכנה לשמחת תורה – הרב צבי נחשוני
הושענא רבה כהכנה לשמחת תורה – הרב צבי נחשוני
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מי קובע את עתידנו ?
מי קובע את עתידנו ?
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
כתב חידה: "סוכה ולולב לעם סגולה" – הרב אייל ורד
כתב חידה: ''סוכה ולולב לעם סגולה'' - הרב אייל ורד
מספר פרק בסדרה : 8
play3