He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מדיטציה יהודית - התשעז

בית המדרש
תשובה באהבה  המשפחתית – חלק א
תשובה באהבה המשפחתית - חלק א
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
תשובה באהבה  המשפחתית  – חלק ב
תשובה באהבה המשפחתית - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
ויפאסנה יהודי – חלק א
ויפאסנה יהודי - חלק א
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
ויפאסנה יהודי – חלק ב
ויפאסנה יהודי - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
לתקן את ה"אני שופר" – חלק א
לתקן את ה"אני שופר" - חלק א
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
לתקן את ה"אני שופר" – חלק ב
לתקן את ה"אני שופר" - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הדרך לעורר תשוקה מחדש
הדרך לעורר תשוקה מחדש
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
לטייל בארץ ישראל
לטייל בארץ ישראל
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
שעשוע נפשי
שעשוע נפשי
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
שעשוע האקולוגיה
שעשוע האקולוגיה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מסע במדבר ותהליך הנסירה
מסע במדבר ותהליך הנסירה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
קדושת הגוף בחנוכה
קדושת הגוף בחנוכה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
פסיכולוגיה של הרשע
פסיכולוגיה של הרשע
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
CBT  יהודי
CBT יהודי
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
עבודת השמחה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
כיצד לחשוב  מחוץ לקופסא במצבים זוגיים , משפחתיים ובעבודה העצמית שלנו
כיצד לחשוב מחוץ לקופסא במצבים זוגיים , משפחתיים ובעבודה העצמית שלנו
מספר פרק בסדרה : 17
play3