He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נבנים עם מסכת אבות -

בית המדרש
הפגישה הנכונה של האדם עם החברה – חלק א
הפגישה הנכונה של האדם עם החברה - חלק א
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הפגישה הנכונה של האדם עם החברה - חלק ב
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הפגישה הנכונה של האדם עם החברה – חלק ג
הפגישה הנכונה של האדם עם החברה - חלק ג
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הפגישה הנכונה של האדם עם החברה – חלק ד'
הפגישה הנכונה של האדם עם החברה - חלק ד'
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
לא עליך המלאכה לגמור – חלק א
לא עליך המלאכה לגמור - חלק א
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
לא עליך המלאכה לגמור – חלק ב
לא עליך המלאכה לגמור - חלק ב
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
לא עליך המלאכה לגמור – חלק ג'
לא עליך המלאכה לגמור - חלק ג'
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
לא עליך המלאכה לגמור – חלק ד'
לא עליך המלאכה לגמור - חלק ד'
58 דקות
מילות מפתח:דחיקת השעה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
לא עליך המלאכה לגמור – חלק ה'
לא עליך המלאכה לגמור - חלק ה'
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
אתה שיפוטי ? יש מצב שאת עצמך אתה שופט !
אתה שיפוטי ? יש מצב שאת עצמך אתה שופט !
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
אתה דואג ועצוב מעבודת החיים ? זו עשויות ! לא יעקוביות !
אתה דואג ועצוב מעבודת החיים ? זו עשויות ! לא יעקוביות !
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מי הוא החכם הגיבור העשיר והמכובד האמיתי
מי הוא החכם הגיבור העשיר והמכובד האמיתי
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
התנעת הרצון הטוב של האדם
התנעת הרצון הטוב של האדם
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
לכל דבר יש תפקיד וזמן בעולם
לכל דבר יש תפקיד וזמן בעולם
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"הענוה היא מחוברת עם השלמות הרוחנית"
"הענוה היא מחוברת עם השלמות הרוחנית"
46 דקות
מילות מפתח:ענוה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
פגיעה בחשיבות הטוב במרחב הציבורי –  חלק א
פגיעה בחשיבות הטוב במרחב הציבורי - חלק א
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
פגיעה בחשיבות  הטוב במרחב הצבורי – חלק ב'
פגיעה בחשיבות הטוב במרחב הצבורי - חלק ב'
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
תורה לשמה
תורה לשמה
58 דקות
מילות מפתח:תורה לשמה
מספר פרק בסדרה : 18
play3