He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת השבוע על פי הגר"א - התשעז

בית המדרש
אמונת התשובה
אמונת התשובה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הסוד של לבן
הסוד של לבן
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
סוד ההתדרדרות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
אין מזל לישראל
אין מזל לישראל
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
פרשת וירא
פרשת וירא
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מה נקרא חיים ?
מה נקרא חיים ?
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
בין האידיאל למציאות
בין האידיאל למציאות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
בין יופי פנימי ליופי חיצוני
בין יופי פנימי ליופי חיצוני
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
היחס אל המלחמות
היחס אל המלחמות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
המלוכה והממשלה לחי עולמים
המלוכה והממשלה לחי עולמים
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
איך לזהות את עקבות המשיח ?
איך לזהות את עקבות המשיח ?
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
המטרה בירידת ישראל למצרים לצרף את ישראל כמו שמצרפים זהב בכור היתוך
המטרה בירידת ישראל למצרים לצרף את ישראל כמו שמצרפים זהב בכור היתוך
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
ביאור הופעת נשמתו של משה רבנו בגאולה האחרונה
ביאור הופעת נשמתו של משה רבנו בגאולה האחרונה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
אתחלתא דגאולה
אתחלתא דגאולה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
אמונה בעולם ריאלי
אמונה בעולם ריאלי
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
המשפט והחינוך בישראל
המשפט והחינוך בישראל
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
סוד התינוקות …
סוד התינוקות ...
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"להיות עתידים ליום הזה"
"להיות עתידים ליום הזה"
מספר פרק בסדרה : 18
play3