He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת השבוע על פי הגר"א - התשעז

בית המדרש
אמונת התשובה – הרב ערן טמיר
אמונת התשובה – הרב ערן טמיר
33 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הסוד של לבן
הסוד של לבן
28 דקות
מילות מפתח:פרשת כי תבוא
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
סוד ההתדרדרות
סוד ההתדרדרות
29 דקות
מילות מפתח:פרשת נצבים
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
אין מזל לישראל
אין מזל לישראל
35 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
פרשת וירא
פרשת וירא
35 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מה יכול להיקרא 'חיים'? הרב ערן טמיר בביאורו של הגר"א על פרשת השבוע
מה יכול להיקרא 'חיים'? הרב ערן טמיר בביאורו של הגר"א על פרשת השבוע
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
בין האידיאל למציאות
בין האידיאל למציאות
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
בין יופי פנימי ליופי חיצוני
בין יופי פנימי ליופי חיצוני
41 דקות
מילות מפתח:פרשת ויצא
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
היחס אל המלחמות
היחס אל המלחמות
34 דקות
מילות מפתח:פרשת וישלח
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
המלוכה והממשלה לחי עולמים
המלוכה והממשלה לחי עולמים
33 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
איך לזהות את עקבות המשיח ?
איך לזהות את עקבות המשיח ?
39 דקות
מילות מפתח:פרשת ויחי
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
המטרה בירידת ישראל למצרים לצרף את ישראל כמו שמצרפים זהב בכור היתוך
המטרה בירידת ישראל למצרים לצרף את ישראל כמו שמצרפים זהב בכור היתוך
15 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
ביאור הופעת נשמתו של משה רבנו בגאולה האחרונה
ביאור הופעת נשמתו של משה רבנו בגאולה האחרונה
35 דקות
מילות מפתח:פרשת וארא
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
אתחלתא דגאולה
אתחלתא דגאולה
27 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
אמונה בעולם ריאלי
אמונה בעולם ריאלי
15 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
המשפט והחינוך בישראל
המשפט והחינוך בישראל
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
סוד התינוקות …
סוד התינוקות ...
15 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"להיות עתידים ליום הזה"
"להיות עתידים ליום הזה"
23 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3