פרשת: וישב | הדלקת נרות: 15:55 | הבדלה: 17:15 (ירושלים) 

סדרה: לימוד מסכת כתובות בעיון - התשעז

פרק 186
15 דקות
אין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות
פרק 185
61 דקות
פוגמת כתובתה - מתי צריכה שבועה ?
פרק 184
50 דקות
אלו נשבעין ונוטלין - האם התקנה על הנטילה או על השבועה
פרק 183
65 דקות
אלו נשבעין ונוטלין ומדוע ?
פרק 182
78 דקות
האם אומרים מיגו במי שטועה ואומר בדדמי ?
פרק 181
25 דקות
מסכת כתובות דף פז'
פרק 180
71 דקות
מסכת כתובות דף פז' ע"ב
פרק 179
79 דקות
מה ההבדל בין שבועה דאורייתא או שבועה דרבנן ?
פרק 178
74 דקות
שלוש שבועות דאורייתא ושבועות דרבנן - שבועת הנוטלין
פרק 177
72 דקות
"כלתה קנינו"בקניין לאחר 30 יום ? (במשיכה , הגבהה, כסף, חצר, גט ועוד)
פרק 176
67 דקות
פריעת בעל חוב מצווה - מנכסי יתומים גדולים - ומדוע ?
פרק 175
73 דקות
פריעת בעל חוב מצווה
פרק 174
55 דקות
שעבודא דאורייתא - או לא ?
פרק 173
72 דקות
פריעת בעל חוב מצוה - או שעבוד נכסי הלווה ?
פרק 172
69 דקות
פריעת בעל חוב מצוה - במעות בקרקעות במטלטלין - מה עדיף ?
פרק 171
69 דקות
דין תשלומין למלוה לניזק ולפועל שכיר - האם אפשר לשלם בשוה כסף ?
פרק 170
86 דקות
דין גביה של כתובה ובעל חוב מן הקרקע או מזוזי (כסף)
פרק 169
50 דקות
מסכת כתובות דף פה'
פרק 168
72 דקות
גרמי בניזקין חייב וגרמא בנזיקין פטור - מה ההבדל בינהם ?
פרק 167
72 דקות
מכירת שטרות כשכתב הלוה :אני משתעבד לך ולמי שיבוא מכוחך (קונה)

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן