He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון בענייני ירושלים - התשעז

בית המדרש
"עין בעין יראו"
"עין בעין יראו"
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הקרב לשחרור ירושלים
הקרב לשחרור ירושלים
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מדרגת מלחמת ששת הימים
מדרגת מלחמת ששת הימים
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים
על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מאחר כותלנו
מאחר כותלנו
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
משחרור ירושלים לבניית ירושלים
משחרור ירושלים לבניית ירושלים
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
ירושלים – שלמות הניגודים
ירושלים - שלמות הניגודים
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו"
"בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו"
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
עניינו של כח' באייר
עניינו של כח' באייר
מספר פרק בסדרה : 9
play3