He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שמירת הלשון על פי החפץ חיים - תשעז

בית המדרש
שמירת הלשון – למי שחפץ חיים
שמירת הלשון - למי שחפץ חיים
6 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הקשר בין שמירת הלשון לגאולת עם ישראל
הקשר בין שמירת הלשון לגאולת עם ישראל
4 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
חטא הלשון הוא המעכב הכי גדול של גאולת עם ישראל יותר מכל חטא אחר
חטא הלשון הוא המעכב הכי גדול של גאולת עם ישראל יותר מכל חטא אחר
8 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
על לשון הרע מענישים את האדם כבר בעולם הזה
על לשון הרע מענישים את האדם כבר בעולם הזה
6 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
אין לאדם לספר לשון הרע גם כאשר זה ביוזמת מי שהוא כפוף אליו
אין לאדם לספר לשון הרע גם כאשר זה ביוזמת מי שהוא כפוף אליו
3 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
גם במקום העבודה צריך להישמר מדיבור לשון הרע
גם במקום העבודה צריך להישמר מדיבור לשון הרע
7 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
לפי הקושי בשמירת הלשון – כך השכר
לפי הקושי בשמירת הלשון - כך השכר
6 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
איסור לשון הרע קיים גם בכתיבה ולא רק בדיבור
איסור לשון הרע קיים גם בכתיבה ולא רק בדיבור
4 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
דיבור בפני שלושה לעניין לשון הרע
דיבור בפני שלושה לעניין לשון הרע
4 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
אסור לספר בגנות  חברו אפילו על אמת גמור
אסור לספר בגנות חברו אפילו על אמת גמור
5 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
אסור לבזות ולחרף את המתים
אסור לבזות ולחרף את המתים
1 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
ההסתכלות הכללית  של החפץ חיים להיטיב לבני דורו
ההסתכלות הכללית של החפץ חיים להיטיב לבני דורו
6 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
בעל לשון הרע – מי שנשוי ללשון הרע ולא יכול לעוזבו
בעל לשון הרע - מי שנשוי ללשון הרע ולא יכול לעוזבו
6 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
לשון הרע רגיל ולשון הרע מתועד – בסמארטפונים
לשון הרע רגיל ולשון הרע מתועד - בסמארטפונים
6 דקות
מילות מפתח:וואטסאפ
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
אין ללגלג  על הדרשן או על דרשתו
אין ללגלג על הדרשן או על דרשתו
4 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
כל דיבור רע הוא אסור גם אם לא גרם רעה בפועל
כל דיבור רע הוא אסור גם אם לא גרם רעה בפועל
2 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
מה אתה אומר ? לשון הרע ? – אני לא מאמין
מה אתה אומר ? לשון הרע ? - אני לא מאמין
2 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
האם איסור  לשון הרע חל גם על ילדים
האם איסור לשון הרע חל גם על ילדים
6 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 18
play3