He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר אד"ר היקר - התשעז

בית המדרש
הקדמה לספר אד"ר היקר
הקדמה לספר אד"ר היקר
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
המחלה – חילוקי הדעות , רפואתה-  ההבנה שיש ערך לחילוקי הדעות
המחלה - חילוקי הדעות , רפואתה- ההבנה שיש ערך לחילוקי הדעות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מפגש של כוחות מתנגדים יש בו ברכה בתנאי שאחד לא מבטל את חברו
מפגש של כוחות מתנגדים יש בו ברכה בתנאי שאחד לא מבטל את חברו
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
תנועת המחשבה הלוך וחזור בבירור מתמשך
תנועת המחשבה הלוך וחזור בבירור מתמשך
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"רוח הקודש שורה במשקל"
"רוח הקודש שורה במשקל"
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
על תלמידי חכמים שבארץ ישראל לגלות לכל את השפעת אוירה המחכים של ארץ ישראל
על תלמידי חכמים שבארץ ישראל לגלות לכל את השפעת אוירה המחכים של ארץ ישראל
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מאחורי הקלעים: זו הסיבה שהורה הרב קוק למסד את לימוד האמונה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
זקני ישראל הם בחינת הכנפיים של עם ישראל שמשולים לעוף
זקני ישראל הם בחינת הכנפיים של עם ישראל שמשולים לעוף
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
שאלת החיים לא יכולה להסתכם ולהפתר במישור הכלכלי ובפרנסת הגוף
שאלת החיים לא יכולה להסתכם ולהפתר במישור הכלכלי ובפרנסת הגוף
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
גאונות כשרון השכל וגאונות המוסר והצדק הנקנית והנתונה במתנה
גאונות כשרון השכל וגאונות המוסר והצדק הנקנית והנתונה במתנה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
התנגדות החסידות והמתנגדות לתנועת ההשכלה
התנגדות החסידות והמתנגדות לתנועת ההשכלה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מהי האהבה באמת ?
מהי האהבה באמת ?
23 דקות
מילות מפתח:אהבה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
הפניית האהבה האלהית לעבודה זרה
הפניית האהבה האלהית לעבודה זרה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
יבשות חיי הדת  – בגלל ביטול יצר העבודה זרה
יבשות חיי הדת - בגלל ביטול יצר העבודה זרה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
ביטול יצר עבודה זרה גרם למיעוט כח אהבת ה' בעולם
ביטול יצר עבודה זרה גרם למיעוט כח אהבת ה' בעולם
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
# שיעור מספר 16
# שיעור מספר 16
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
# שיעור מספר 17
# שיעור מספר 17
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
# שיעור מספר 18
# שיעור מספר 18
מספר פרק בסדרה : 18
play3