He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר אד"ר היקר - התשעז

בית המדרש
הקדמה לספר אד"ר היקר
הקדמה לספר אד"ר היקר
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
המחלה – חילוקי הדעות , רפואתה-  ההבנה שיש ערך לחילוקי הדעות
המחלה - חילוקי הדעות , רפואתה- ההבנה שיש ערך לחילוקי הדעות
27 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מפגש של כוחות מתנגדים יש בו ברכה בתנאי שאחד לא מבטל את חברו
מפגש של כוחות מתנגדים יש בו ברכה בתנאי שאחד לא מבטל את חברו
20 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
תנועת המחשבה הלוך וחזור בבירור מתמשך
תנועת המחשבה הלוך וחזור בבירור מתמשך
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"רוח הקודש שורה במשקל"
"רוח הקודש שורה במשקל"
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
על תלמידי חכמים שבארץ ישראל לגלות לכל את השפעת אוירה המחכים של ארץ ישראל
על תלמידי חכמים שבארץ ישראל לגלות לכל את השפעת אוירה המחכים של ארץ ישראל
23 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מאחורי הקלעים: זו הסיבה שהורה הרב קוק למסד את לימוד האמונה
מאחורי הקלעים: זו הסיבה שהורה הרב קוק למסד את לימוד האמונה
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
זקני ישראל הם בחינת הכנפיים של עם ישראל שמשולים לעוף
זקני ישראל הם בחינת הכנפיים של עם ישראל שמשולים לעוף
23 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
שאלת החיים לא יכולה להסתכם ולהפתר במישור הכלכלי ובפרנסת הגוף
שאלת החיים לא יכולה להסתכם ולהפתר במישור הכלכלי ובפרנסת הגוף
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
גאונות כשרון השכל וגאונות המוסר והצדק הנקנית והנתונה במתנה
גאונות כשרון השכל וגאונות המוסר והצדק הנקנית והנתונה במתנה
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
התנגדות החסידות והמתנגדות לתנועת ההשכלה
התנגדות החסידות והמתנגדות לתנועת ההשכלה
23 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מהי האהבה באמת ?
מהי האהבה באמת ?
23 דקות
מילות מפתח:אהבה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
הפניית האהבה האלהית לעבודה זרה
הפניית האהבה האלהית לעבודה זרה
28 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
יבשות חיי הדת  – בגלל ביטול יצר העבודה זרה
יבשות חיי הדת - בגלל ביטול יצר העבודה זרה
25 דקות
מילות מפתח:יצר עבודה זרה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
ביטול יצר עבודה זרה גרם למיעוט כח אהבת ה' בעולם
ביטול יצר עבודה זרה גרם למיעוט כח אהבת ה' בעולם
31 דקות
מילות מפתח:יצר עבודה זרה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
# שיעור מספר 16
# שיעור מספר 16
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
# שיעור מספר 17
# שיעור מספר 17
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
# שיעור מספר 18
# שיעור מספר 18
23 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3