He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון לקראת חג הפסח - התשעז

בית המדרש
בצקם של אבותינו
בצקם של אבותינו
51 דקות
מילות מפתח:ערב רב
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
לנקות את הנפש לפסח
לנקות את הנפש לפסח
69 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
פסיחה, פיסחות, פה-סח מגלות לגאולה!
פסיחה, פיסחות, פה-סח מגלות לגאולה!
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מה נשתנה הלילה הזה?
מה נשתנה הלילה הזה?
44 דקות
מילות מפתח:בירור ספקות, פתי
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מהות חג הפסח וליל הסדר
מהות חג הפסח וליל הסדר
36 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
ליל הסדר בהלכה ובאגדה
ליל הסדר בהלכה ובאגדה
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מצה זו שאנו אוכלים על שום מה?
מצה זו שאנו אוכלים על שום מה?
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
פסח על פי פרשת "קדש" בעולת ראי"ה
פסח על פי פרשת "קדש" בעולת ראי"ה
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
פסח חג הלאומיות הישראלית – הארות הירושלמי
פסח חג הלאומיות הישראלית – הארות הירושלמי
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
ארבעת הבנים של ההגדה ושל רבי נחמן
ארבעת הבנים של ההגדה ושל רבי נחמן
55 דקות
מילות מפתח:ארבעה בנים בהגדה
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
סוד הפסח: חג החירות על פי המהר"ל – הרב ערן טמיר
סוד הפסח: חג החירות על פי המהר''ל - הרב ערן טמיר
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מתחיל בגנות ומסיים בשבח
מתחיל בגנות ומסיים בשבח
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3