He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נבואות לדורות - על ההפטרה - התשעז

בית המדרש
הקדמה לסדרת "נבואות לדורות – על ההפטרה"
הקדמה לסדרת "נבואות לדורות - על ההפטרה"
1 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת וארא
הפטרת פרשת וארא
15 דקות
מילות מפתח:פרשת וארא
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת בא
הפטרת פרשת בא
4 דקות
מילות מפתח:פרשת בא
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת בשלח
הפטרת פרשת בשלח
5 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת יתרו
הפטרת פרשת יתרו
4 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מדוע נושא העבדות הוא בעיני חז"ל הנושא העיקרי של פרשת משפטים ?
מדוע נושא העבדות הוא בעיני חז"ל הנושא העיקרי של פרשת משפטים ?
5 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת תרומה
הפטרת פרשת תרומה
4 דקות
מילות מפתח:פרשת תרומה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת תצווה
הפטרת פרשת תצווה
4 דקות
מילות מפתח:פרשת תצוה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת כי תשא
הפטרת פרשת כי תשא
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
הפטרת פרשת ויקהל-פקודי
הפטרת פרשת ויקהל-פקודי
4 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3