He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון בנושא ט"ו בשבט - התשעז

בית המדרש
בין ההכרח לתענוג
בין ההכרח לתענוג
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
חקלאות עכשווית ומצוות התלויות בארץ
חקלאות עכשווית ומצוות התלויות בארץ
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מצוות ישוב ארץ ישראל מול פיקוח נפש
מצוות ישוב ארץ ישראל מול פיקוח נפש
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"ויורהו ה' עץ" – איזה עץ ומה הורהו?
"ויורהו ה' עץ" - איזה עץ ומה הורהו?
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
עקירה ונטיעה בארץ ישראל
עקירה ונטיעה בארץ ישראל
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
אהבת ארץ ישראל של רש"י
אהבת ארץ ישראל של רש"י
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"כשמחך יצירך בגן עדן מקדם"
"כשמחך יצירך בגן עדן מקדם"
מספר פרק בסדרה : 7
play3