He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: סוגיות בפרשת השבוע - התשעא

בית המדרש
למה עושים ערוב תבשילין ?
למה עושים ערוב תבשילין ?
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
האם מותר לחזור בתשובה אחרי יום הכיפורים ?
האם מותר לחזור בתשובה אחרי יום הכיפורים ?
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
פרשת השבוע לך לך – ומי אמר לשרה קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך ? (לארץ ישראל)
פרשת השבוע לך לך - ומי אמר לשרה קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך ? (לארץ ישראל)
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
ירושלים – מדוע נקראה בשם זה ?
ירושלים - מדוע נקראה בשם זה ?
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"ויצא יצחק לשוח בשדה- מה אתה שח ?"
"ויצא יצחק לשוח בשדה- מה אתה שח ?"
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מה מסמלים השמות של הבארות שחפר יצחק אבינו ?
מה מסמלים השמות של הבארות שחפר יצחק אבינו ?
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
חלום הסולם – האם ידע יעקב על נצחון המכבים על היוונים ?
חלום הסולם - האם ידע יעקב על נצחון המכבים על היוונים ?
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מדוע נאבק  יעקב עם המלאך ?
מדוע נאבק יעקב עם המלאך ?
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מה הקשר בין בורו של יוסף לנרות החנוכה ?
מה הקשר בין בורו של יוסף לנרות החנוכה ?
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
לא יסור שבט מיהודה  – נבואה לעתיד או מצוה ?
לא יסור שבט מיהודה - נבואה לעתיד או מצוה ?
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
ספר הגאולה והיצירה – במה ?
ספר הגאולה והיצירה - במה ?
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
למה לא נכנס משה לארץ ישראל
למה לא נכנס משה לארץ ישראל
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
בל יראה ובל ימצא – האם יש לו שיעור ומדוע ?
בל יראה ובל ימצא - האם יש לו שיעור ומדוע ?
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
שירת הים – מי ראוי לומר אותה המלאכים או ישראל ? ומדוע ?
שירת הים - מי ראוי לומר אותה המלאכים או ישראל ? ומדוע ?
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
האם התאווה משה לאכול מפירות ארץ ישראל
האם התאווה משה לאכול מפירות ארץ ישראל
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מדוע "נעשה  ונשמע" – הרי יותר טוב "נשמע ונעשה" ?
מדוע "נעשה ונשמע" - הרי יותר טוב "נשמע ונעשה" ?
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"ובלב כל חכם לב נתתי חכמה" – למה בעצם לא לטפשים ? ( הם זקוקים יותר)
"ובלב כל חכם לב נתתי חכמה" - למה בעצם לא לטפשים ? ( הם זקוקים יותר)
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
האם וכיצד הקמת המשכן מכפרת על חטא העגל  ?
האם וכיצד הקמת המשכן מכפרת על חטא העגל ?
מספר פרק בסדרה : 18
play3