פרשת ויקרא | הדלקת נרות: 18:13 | הבדלה: 19:30 (ירושלים)

סדרה: סוגיות בפרשת השבוע - התשעה

פרק 48
35 דקות
במה נתחדש השנה בראש השנה?
פרק 47
32 דקות
"והיה כי תבוא אל הארץ" - האם יתכן שיהיה לעם היהודי מרגוע בגלות ?
פרק 46
34 דקות
שמיטת כספים ופרוזבול
פרק 45
23 דקות
האם הגאולה תבוא מעצמה או מעצמנו?
פרק 44
35 דקות
האם השבת נקרא מגילת איכה? הרב מנחם בן יעקב
פרק 43
41 דקות
"שתי גדות לירדן זו שלנו זו גם כן" -איזו גם כן?
פרק 42
37 דקות
מדוע נבחר יהושע למנהיג ולא פנחס?
פרק 41
30 דקות
"מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל" מדוע אנו פותחים את התפילה בדבריו של בלעם הרשע?
פרק 40
26 דקות
זאת חוקת או זאת חוקת הפרה -למה נאמר?
פרק 39
44 דקות
האם יש מי שמהמר בבורסה על כל כספו אם כן מדוע משה אומר לא ה' שלחני ?
פרק 38
27 דקות
האם מי שנולד בירושלים נולד בישראל ? - שיטת המרגלים ובית המשפט באמריקה
פרק 37
31 דקות
מנורה במקדש - וכי הקב"ה לאורה של מנורה הוא צריך?
פרק 36
32 דקות
האם הנזיר נקרא קדוש או נקרא חוטא
פרק 35
29 דקות
הכל מודים בעצרת ... מדוע?
פרק 34
27 דקות
"שיחו בכל נפלאותיו" - ניסי מלחמת ששת הימים
פרק 33
37 דקות
ביקור במערה של רבי שמעון - שיטת רבי שמעון האם הלכה כמותו
פרק 32
32 דקות
מקראי קודש- "הלל זה מי אמרו?"
פרק 31
29 דקות
הקשר שבין יום העצמאות לספירת העומר
פרק 30
58 דקות
בדיקת חמץ וביעור חמץ
פרק 29
34 דקות
מדוע פרה אדומה מכפרת על חטא העגל?

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!