Jerusalem

12°C
Scattered clouds

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד משותף בפרשת השבוע - התשסו

סה"כ בסדרה : 22
בית המדרש
"שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויבכם " – פרשת כי תצא
"שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויבכם " - פרשת כי תצא
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
פרשת כי תבוא
פרשת כי תבוא
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
פרשת בראשית
פרשת בראשית
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
פרשת וישלח – מידת הגבורה
פרשת וישלח - מידת הגבורה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
גבורת המכבים בימים ההם בזמן הזה – פרשת וישב
גבורת המכבים בימים ההם בזמן הזה - פרשת וישב
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
פרשת ויגש
פרשת ויגש
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
פרשת ויחי- סוגיית גילוי הקץ
פרשת ויחי- סוגיית גילוי הקץ
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
פרשת וארא
פרשת וארא
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
פרשת יתרו
פרשת יתרו
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
פרשת משפטים
פרשת משפטים
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
פרשת תרומה
פרשת תרומה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
פרשת קדושים – מהו מושג הקדושה ?
פרשת קדושים - מהו מושג הקדושה ?
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
פרשת בהר
פרשת בהר
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
פרשת בהעלותך – עניין הענווה
פרשת בהעלותך - עניין הענווה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
פרשת קרח וסוגיית המחלוקת
פרשת קרח וסוגיית המחלוקת
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"רוח דרומית " -שיחות חיזוק מדרום – פרשת חוקת
"רוח דרומית " -שיחות חיזוק מדרום - פרשת חוקת
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"טוב בעיני ה לברך את ישראל " – פרשת בלק
 
השיעור מוקדש לעילוי נשמת דני גורי ז"ל תלמיד המכון
"טוב בעיני ה לברך את ישראל " - פרשת בלק השיעור מוקדש לעילוי נשמת דני גורי ז"ל תלמיד המכון
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
פרשת פינחס -צרור את המדיינים והיכיתם אותם – מדוע ?
פרשת פינחס -צרור את המדיינים והיכיתם אותם - מדוע ?
מספר פרק בסדרה : 18
play3