He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד משותף בפרשת השבוע - התשסח

בית המדרש
הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה
הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
משמעות המושג נסיון בחבלי משיח לאור פרשת וירא
משמעות המושג נסיון בחבלי משיח לאור פרשת וירא
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
עינייני הצניעות לאור פרשת חיי שרה
עינייני הצניעות לאור פרשת חיי שרה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
האני החלקי והמוסר המוחלט לאורה של פרשת תולדות
האני החלקי והמוסר המוחלט לאורה של פרשת תולדות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עימך"
"שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עימך"
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
איזו היא גבורה בחבלי משיח? לאור פרשת וישלח
איזו היא גבורה בחבלי משיח? לאור פרשת וישלח
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
שנאת חינם – בידינו הדבר לתקן אותה
שנאת חינם - בידינו הדבר לתקן אותה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
קץ הישועה, תקווה ופקידה – פרשת השבוע ויחי
קץ הישועה, תקווה ופקידה - פרשת השבוע ויחי
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מסירות נפש מול קוצר רוח – פרשיות שמות וארא תשסח
מסירות נפש מול קוצר רוח - פרשיות שמות וארא תשסח
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
להיגאל מחדש ממצרים בימים ההם בזמן הזה
להיגאל מחדש ממצרים בימים ההם בזמן הזה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
פרשת בשלח – לנטוע נטיעות בנפש לקראת טו בשבט בשמיטה
פרשת בשלח - לנטוע נטיעות בנפש לקראת טו בשבט בשמיטה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מפגש עם האמת בימים ההם בזמן הזה – פרשת יתרו
מפגש עם האמת בימים ההם בזמן הזה - פרשת יתרו
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
אתה ואני נשנה את העולם
אתה ואני נשנה את העולם
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
פרשת תצווה – לב טהור ברא לי א-לוקים
פרשת תצווה - לב טהור ברא לי א-לוקים
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
להיות עמך ונחלתך בלי לפסוח על שתי הסעיפים בחבלי משיח
להיות עמך ונחלתך בלי לפסוח על שתי הסעיפים בחבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
לב חדש ורוח חדשה- בהתנדב עם ברכו ה'
לב חדש ורוח חדשה- בהתנדב עם ברכו ה'
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
חיי זוהר חיי דרור
חיי זוהר חיי דרור
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
פרשת השבוע – בחוקותי – רשב"י ולג' בעומר – חלק ב'
פרשת השבוע - בחוקותי - רשב"י ולג' בעומר - חלק ב'
מספר פרק בסדרה : 18
play3