פרשת: שלח־לך | הדלקת נרות: 19:03 | הבדלה: 20:26 (ירושלים) 

סדרה: לימוד משותף בפרשת השבוע - התשע

פרק 33
68 דקות
"ומל ה' אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך"
פרק 32
63 דקות
לשמחה מה זו עושה בגאולה ובתשובה
פרק 31
65 דקות
הגאולה והתשובה
פרק 30
59 דקות
אנחנו מאמינים בני מאמינים: הרב אלישע וישליצקי זצ''ל לפרשת דברים
פרק 29
63 דקות
המלחמה על הנפש בחבלי משיח
פרק 28
75 דקות
מתוך העדה בתוך העדה ולפני העדה
פרק 27
65 דקות
והצנע לכת עם אלהיך
פרק 26
63 דקות
"אדם כי יחיה באוהל"
פרק 25
88 דקות
התנהגות מנהיגות וענוה
פרק 24
83 דקות
חכם גיבור עשיר – בחבלי משיח
פרק 23
87 דקות
"וקראתם דרור בארץ לכל יושביה" - חלק ב'
פרק 22
66 דקות
"וקראתם דרור בארץ לכל יושביה" - חלק א'
פרק 21
67 דקות
"אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ... קדושים תהיו"
פרק 20
115 דקות
החדש הזה לכם ראש חודשים
פרק 19
109 דקות
אל תקרי חרות אלא חירות
פרק 18
54 דקות
"לא תשא שמע שווא"
פרק 17
32 דקות
אל תקרי חרות אלא חירות
פרק 16
114 דקות
המלחמה על שמירת הנפש - שבת מעמד הר סיני התש"ע
פרק 15
101 דקות
פרשת השבוע בשלח התש"ע
פרק 14
88 דקות
"עם היוצא ממצרים להיות חופשי בארצנו"

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!