He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד משותף בפרשת השבוע - התשע

בית המדרש
וירא אלהים את כל אשר עשה
וירא אלהים את כל אשר עשה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
לא ידון רוחי באדם – איבוד האדם את היכולת לשפוט את עצמו
לא ידון רוחי באדם - איבוד האדם את היכולת לשפוט את עצמו
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
ויש שכר לפעולתך – פרשת לך לך ויום רחל אימנו
ויש שכר לפעולתך - פרשת לך לך ויום רחל אימנו
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט"
"ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט"
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"אל תבוז כי זקנה אומתך"
"אל תבוז כי זקנה אומתך"
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
פרשת השבוע תולדות התש"ע
פרשת השבוע תולדות התש"ע
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
ההבטחה האלוהית ליעקב אבינו
ההבטחה האלוהית ליעקב אבינו
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"וישר אל מלאך ויוכל בכה ויתחנן לו "
"וישר אל מלאך ויוכל בכה ויתחנן לו "
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"גיבורי כח עושי דברו – החשמונאים אז והיום "
"גיבורי כח עושי דברו - החשמונאים אז והיום "
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
האמת והשלום אהבו
האמת והשלום אהבו
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
לבקש לגלות את הקץ
לבקש לגלות את הקץ
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ
כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
לידת גאולת האמת ואתגריה בחבלי משיח – פרשת וארא התש"ע
לידת גאולת האמת ואתגריה בחבלי משיח - פרשת וארא התש"ע
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"עם היוצא ממצרים להיות חופשי בארצנו"
"עם היוצא ממצרים להיות חופשי בארצנו"
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
פרשת השבוע בשלח התש"ע
פרשת השבוע בשלח התש"ע
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
המלחמה על שמירת הנפש –  שבת מעמד הר סיני התש"ע
המלחמה על שמירת הנפש - שבת מעמד הר סיני התש"ע
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
אל תקרי חרות אלא חירות
אל תקרי חרות אלא חירות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"לא תשא שמע שווא"
"לא תשא שמע שווא"
מספר פרק בסדרה : 18
play3