Jerusalem

12°C
Few clouds

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד משותף בפרשת השבוע - התשעד

סה"כ בסדרה : 44
בית המדרש
להתהלך לפני אלוהי ישראל בארץ החיים
להתהלך לפני אלוהי ישראל בארץ החיים
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"לקבל השכינה בחבלי משיח"
"לקבל השכינה בחבלי משיח"
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"נשיא אלוהים אתה בתוכנו" בחבלי משיח
"נשיא אלוהים אתה בתוכנו" בחבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
האמת והרחמים בחבלי משיח
האמת והרחמים בחבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך – בחבלי משיח"
"אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך - בחבלי משיח"
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
אוזר ישראל בגבורה – בימים ההם בזמן הזה
אוזר ישראל בגבורה - בימים ההם בזמן הזה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"הנני- מעמק חברון לבנין האומה וגאולתה"
"הנני- מעמק חברון לבנין האומה וגאולתה"
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
לחלום וללחום במסירות ובמוסריות – בימים ההם ובזמן הזה
לחלום וללחום במסירות ובמוסריות - בימים ההם ובזמן הזה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
פרשת ויחי
פרשת ויחי
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מי אנכי בחבלי משיח לאור פרשת שמות
מי אנכי בחבלי משיח לאור פרשת שמות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"ויצום אל בני ישראל" להצמחת הגאולה
"ויצום אל בני ישראל" להצמחת הגאולה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
אור וחושך בגאולת ישראל מיציאת מצרים
אור וחושך בגאולת ישראל מיציאת מצרים
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
התיצבו וראו את ישועת ה'
התיצבו וראו את ישועת ה'
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"את הדרך ילכו בה" – עד חבלי משיח
"את הדרך ילכו בה" - עד חבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"אנשי קודש תהיון לי" – בראשית צמיחת גאולתנו
"אנשי קודש תהיון לי" - בראשית צמיחת גאולתנו
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" – בחבלי משיח
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" - בחבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"ואתה תדבר אל כל חכמי לב" – בחבלי משיח
"ואתה תדבר אל כל חכמי לב" - בחבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 18
play3