He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד משותף בפרשת השבוע - התשעו

בית המדרש
'כח מעשיו הגיד לעמו': פרשת בראשית עם הרב אלישע וישליצקי
'כח מעשיו הגיד לעמו': פרשת בראשית עם הרב אלישע וישליצקי
82 דקות
מילות מפתח:פרשת בראשית
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"כל כלי יוצר עליך לא יצלח"
"כל כלי יוצר עליך לא יצלח"
85 דקות
מילות מפתח:פרשת נח
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"קום התהלך בארץ …לתת לך את הארץ הזאת לרשתה"
"קום התהלך בארץ ...לתת לך את הארץ הזאת לרשתה"
111 דקות
מילות מפתח:פרשת לך לך
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
יראת אלהים בחבלי משיח לאורם של אבותינו ואימותינו
יראת אלהים בחבלי משיח לאורם של אבותינו ואימותינו
101 דקות
מילות מפתח:פרשת וירא
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"ויאמר  ותאמר הנני"  – בחבלי משיח
"ויאמר ותאמר הנני" - בחבלי משיח
96 דקות
מילות מפתח:פרשת חיי שרה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך"
"שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך"
88 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"ואני אתנהלה לאיטי לרגל המלאכה … עד אשר אבוא… שעירה"
"ואני אתנהלה לאיטי לרגל המלאכה ... עד אשר אבוא... שעירה"
84 דקות
מילות מפתח:פרשת וישלח
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
ציפית לישועה לאור ספר חגי מראשית הבית השני ועד חנוכה
ציפית לישועה לאור ספר חגי מראשית הבית השני ועד חנוכה
66 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
אהבת האמת והשלום בחבלי משיח
אהבת האמת והשלום בחבלי משיח
121 דקות
מילות מפתח:פרשת ויגש
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"האספו … באחרית הימים . הקבצו …"
"האספו ... באחרית הימים . הקבצו ..."
98 דקות
מילות מפתח:פרשת ויחי
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום… שיבוא"
"ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום... שיבוא"
110 דקות
מילות מפתח:פרשת שמות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
המשלח השליחות והשליח – "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"
המשלח השליחות והשליח - "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"
95 דקות
מילות מפתח:פרשת וארא
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
ישראל צבאות ה'
ישראל צבאות ה'
98 דקות
מילות מפתח:פרשת בא
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"והלכת בדרכיו" – מעמד הר סיני וחבלי משיח
"והלכת בדרכיו" - מעמד הר סיני וחבלי משיח
99 דקות
מילות מפתח:פרשת יתרו
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
לוחמי חרות ישראל בחבלי משיח
לוחמי חרות ישראל בחבלי משיח
94 דקות
מילות מפתח:פרשת משפטים
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"כל נדיב לב… ושכנתי בתוכם"
"כל נדיב לב... ושכנתי בתוכם"
80 דקות
מילות מפתח:פרשת תרומה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"וטהר לבנו לעבדך באמת בחבלי משיח"
"וטהר לבנו לעבדך באמת בחבלי משיח"
117 דקות
מילות מפתח:פרשת תצוה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"דורש טוב לעמו" בימים ההם בזמן הזה
"דורש טוב לעמו" בימים ההם בזמן הזה
95 דקות
מילות מפתח:פרשת כי תשא
מספר פרק בסדרה : 18
play3