He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נפש הפרשה - התשע

בית המדרש
כלים ואור
כלים ואור
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
עבודת הבאר – פרשת תולדות
עבודת הבאר - פרשת תולדות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"אחי" – לפשר האחוה בספר בראשית
"אחי" - לפשר האחוה בספר בראשית
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
כי במקלי – פרשת וישלח
כי במקלי - פרשת וישלח
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
נפש החנוכה
נפש החנוכה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
קול גלגל – פרשת ויגש
קול גלגל - פרשת ויגש
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
עבודת פרך
עבודת פרך
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"מרחמם ינהגם" – מנהיגות
"מרחמם ינהגם" - מנהיגות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
קפיצת נחשון – פרשת בשלח
קפיצת נחשון - פרשת בשלח
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"וינועו" – פרשת יתרו
"וינועו" - פרשת יתרו
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"הוו מתונים בדין" - פרשת משפטים
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
חצי שבר בקע – מה עניינו של החצי במשכן ובעבודת הנפש?
חצי שבר בקע - מה עניינו של החצי במשכן ובעבודת הנפש?
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"ישפה" כח השתיקה של אסתר
"ישפה" כח השתיקה של אסתר
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
פקידה וספירה – פרשת כי תשא התש"ע
פקידה וספירה - פרשת כי תשא התש"ע
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"שתהיו עמלים בתורה" – שלשה מימדים בעמל התורה בסדר הכנעה הבדלה המתקה
"שתהיו עמלים בתורה" - שלשה מימדים בעמל התורה בסדר הכנעה הבדלה המתקה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"על דבר אמת וענווה"
"על דבר אמת וענווה"
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
התיקון הגדול
התיקון הגדול
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"פרח מטה אהרון" – פרשת השבוע קרח
"פרח מטה אהרון" - פרשת השבוע קרח
מספר פרק בסדרה : 18
play3