He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נפש הפרשה - התשעג

בית המדרש
לקראת שאילת הגשם
לקראת שאילת הגשם
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"אחד היה אברהם"
"אחד היה אברהם"
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"כולן שווים לטובה"
"כולן שווים לטובה"
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"והנה תאומים בבטנה"
"והנה תאומים בבטנה"
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
לעבור את מעבר יבק  – לימוד מספר 'תורה אור' ליט' כסלו
לעבור את מעבר יבק - לימוד מספר 'תורה אור' ליט' כסלו
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הנר התשיעי…
הנר התשיעי...
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
חולה
חולה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
תיקון המשפחה והעם- "ואלה שמות"
תיקון המשפחה והעם- "ואלה שמות"
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"התבן והגאולה"
"התבן והגאולה"
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
המכה השביעית
המכה השביעית
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"וימתקו המים"
"וימתקו המים"
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"והאלהים אינה לידו " – על תיקון גלוי וסמוי
"והאלהים אינה לידו " - על תיקון גלוי וסמוי
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"אבני שהם ואבני מילואים"
"אבני שהם ואבני מילואים"
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"כבש יין"- על שתייה והתבשמות בפורים
"כבש יין"- על שתייה והתבשמות בפורים
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
חן משכן על בוניו
חן משכן על בוניו
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"ספירה סיפור וספיר" – שלוש כוונות בספירת העומר
"ספירה סיפור וספיר" - שלוש כוונות בספירת העומר
מספר פרק בסדרה : 18
play3