He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נפש הפרשה - התשעה

בית המדרש
לתקן עולם במלכות שדי
לתקן עולם במלכות שדי
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"היתה לי עדנה"
"היתה לי עדנה"
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"ותתכס"
"ותתכס"
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מעיין באר ובור. עבודת אברהם, יצחק ויעקב
מעיין באר ובור. עבודת אברהם, יצחק ויעקב
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"להניח את עצמו"
"להניח את עצמו"
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"ואחות לוטן תמנע"
"ואחות לוטן תמנע"
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"לו ישטמנו יוסף"
"לו ישטמנו יוסף"
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"יציאת מצרים  אביב העולם" – הקריטריון המוסרי במבחן
"יציאת מצרים אביב העולם" - הקריטריון המוסרי במבחן
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"נפשי ישובב" – מהי תקופת  השובבי"ם?
"נפשי ישובב" - מהי תקופת השובבי"ם?
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
תיקון האכילה, חודש שבט והמן
תיקון האכילה, חודש שבט והמן
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
טעם העליון – לימוד לעשרת הדברים
טעם העליון - לימוד לעשרת הדברים
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"הכל זהב"
"הכל זהב"
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"ונהפוך הוא" – ולהיפך – ואיך זה קשור ליום כיפור ?
"ונהפוך הוא" - ולהיפך - ואיך זה קשור ליום כיפור ?
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"טבעת עגיל וכומז"
"טבעת עגיל וכומז"
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"תקרא – ואני אענה"
"תקרא - ואני אענה"
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
לא תעשו עוול במשפט
לא תעשו עוול במשפט
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
ומטה ידו – עימך!
ומטה ידו - עימך!
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
לאכול ישן
לאכול ישן
מספר פרק בסדרה : 18
play3