He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נפש הפרשה - התשעו

בית המדרש
מחשב מסלול עולמי מחדש – אברהם מול נמרוד
מחשב מסלול עולמי מחדש - אברהם מול נמרוד
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"פתח האוהל"
"פתח האוהל"
30 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"נפשי כעפר לכל תהיה"
"נפשי כעפר לכל תהיה"
39 דקות
מילות מפתח:פרשת חיי שרה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
התמימי והאדומי'  – על  מפגש התמימות והחשדנות
התמימי והאדומי' - על מפגש התמימות והחשדנות
37 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
ארבעה זוגות. בניין  המשפחה לאור  זוגיות האבות והאמהות
ארבעה זוגות. בניין המשפחה לאור זוגיות האבות והאמהות
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"וירא יעקב מאוד וייצר לו"  עד "וילן שם בלילה ההוא" – התמודדות עם פחדים
"וירא יעקב מאוד וייצר לו" עד "וילן שם בלילה ההוא" - התמודדות עם פחדים
37 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"דיוקנו של אביו"
"דיוקנו של אביו"
41 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
משפחת בית יעקב – התיקון השלם
משפחת בית יעקב - התיקון השלם
41 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
הילד
הילד
38 דקות
מילות מפתח:פרשת שמות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
שנות השמונים
שנות השמונים
35 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"היה אור במושבותם"
"היה אור במושבותם"
36 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
תכשיטים של חרות
תכשיטים של חרות
38 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
לא נתנה תורה אלא לאוכלי המן
לא נתנה תורה אלא לאוכלי המן
37 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"בתוכם" – המשכן שבנפש האדם
"בתוכם" - המשכן שבנפש האדם
44 דקות
מילות מפתח:פרשת תרומה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
לבוש מלכות
לבוש מלכות
37 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"מרבים- דים" – על הגזמה ריבוי ודיוק
"מרבים- דים" - על הגזמה ריבוי ודיוק
36 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"פתח אוהל מועד" – על פתח הקדושה
"פתח אוהל מועד" - על פתח הקדושה
33 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"הייטב בעיני ה'"?
"הייטב בעיני ה'"?
מספר פרק בסדרה : 18
play3