He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון לקראת חנוכה - התשעז

בית המדרש
מעט מן האור
מעט מן האור
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
גבורה ישראלית
גבורה ישראלית
58 דקות
מילות מפתח:אומץ, גבורה
נושא: חנוכה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
אור פנימי בסוגיית הגמרא
אור פנימי בסוגיית הגמרא
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
זמן הדלקת נרות – מוצאי שתי שבתות
זמן הדלקת נרות - מוצאי שתי שבתות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
חנוכה – "בימים ההם בזמן הזה"
חנוכה - "בימים ההם בזמן הזה"
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
רבים ביד מעטים – חנוכה על פי ה'נתיבות שלום'
רבים ביד מעטים - חנוכה על פי ה'נתיבות שלום'
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה
אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה
מספר פרק בסדרה : 8
play3