He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אישי ישראל - התשעז

פרק 62
2 דקות
רבי יעקב אבוחצירא
פרק 61
4 דקות
רבי אברהם בן הרמב"ם
פרק 60
5 דקות
רבי אברהם ביבאגו
פרק 59
5 דקות
רבי אליהו בן שלמה זלמן - הגאון מוילנה
פרק 58
4 דקות
רבי אליהו בן אמוזג
פרק 57
5 דקות
קול ברמ"א: קווים לדמותו של אבי הפסיקה האשכנזית
פרק 56
4 דקות
רבי חיים יוסף דוד אזולאי - החיד"א
פרק 55
6 דקות
האמורא רב - רבי אבא בר איבו
פרק 54
3 דקות
האמורא שמואל
פרק 53
4 דקות
רבי יוסף קארו - בעל ה'שולחן ערוך'
פרק 52
5 דקות
זה ינחמנו: שיעור מאת הרב אורי שרקי לכבוד ג' תמוז, יום פטירת הרבי מלובביץ'
פרק 51
4 דקות
הרב צבי יהודה קוק זצ"ל
פרק 50
6 דקות
הרב שמשון רפאל הירש
פרק 49
6 דקות
אישי ישראל: הרב אורי עמוס שרקי בפרק מיוחד על הרב גורן לכבוד יום פטירתו
פרק 48
4 דקות
ה'בבא סאלי' - רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל
פרק 47
4 דקות
רבי שניאור זלמן מלאדי - בעל ה'תניא'
פרק 46
3 דקות
הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
פרק 45
2 דקות
הרב מרדכי אליהו זצ"ל
פרק 44
5 דקות
רבי חיים ויטאל
פרק 43
4 דקות
רבי יצחק לוריא - האר"י הקדוש
פרק 42
9 דקות
אישי ישראל: הרב אורי שרקי על הבעל שם טוב לכבוד ח"י אלול
דילוג לתוכן