He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אישי ישראל - התשעז

בית המדרש
שמעון הצדיק
שמעון הצדיק
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
יוסי בן יועזר
יוסי בן יועזר
6 דקות
מילות מפתח:יוסי בן יועזר
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
אנטיגנוס איש סוכו
אנטיגנוס איש סוכו
5 דקות
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
בן סירא
בן סירא
6 דקות
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הלל הזקן
הלל הזקן
5 דקות
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
חוני המעגל
חוני המעגל
5 דקות
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
אליעזר בן הורקנוס
אליעזר בן הורקנוס
7 דקות
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
רבי יהודה הנשיא
רבי יהודה הנשיא
8 דקות
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
רבי יהושע בן חנניה
רבי יהושע בן חנניה
6 דקות
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
בוסתנאי
בוסתנאי
5 דקות
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
רבי יוחנן
רבי יוחנן
7 דקות
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
רבי עקיבא
רבי עקיבא
7 דקות
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
שמעון בן שטח
שמעון בן שטח
4 דקות
מילות מפתח:שמעון בן שטח
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
שמאי
שמאי
5 דקות
מילות מפתח:שמאי
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
רב יהודאי גאון
רב יהודאי גאון
5 דקות
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
רב שרירא גאון
רב שרירא גאון
6 דקות
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
שמואל בן חופני ורב האי גאון
שמואל בן חופני ורב האי גאון
4 דקות
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
כל עוף נשרף: שיעור מרתק מפי הרב שרקי לכבוד הילולת התנא רבי יונתן בן עוזיאל
כל עוף נשרף: שיעור מרתק מפי הרב שרקי לכבוד הילולת התנא רבי יונתן בן עוזיאל
6 דקות
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 18
play3