He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יסודות תורה שבעל פה -

בית המדרש
תורה שבעל פה נתנה עם תורה שבכתב
תורה שבעל פה נתנה עם תורה שבכתב
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
תקופת הנביאים
תקופת הנביאים
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
שלשלת מסירת תורה שבעל פה
שלשלת מסירת תורה שבעל פה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מדוע יש מחלוקות?
מדוע יש מחלוקות?
56 דקות
מילות מפתח:מחלוקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
קביעת ההלכה מהתנאים ועד לראשונים
קביעת ההלכה מהתנאים ועד לראשונים
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
אמונת חכמים
אמונת חכמים
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
חנוכה – תורה שבעל פה
חנוכה - תורה שבעל פה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
כתיבת תורה שבעל פה
כתיבת תורה שבעל פה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
השתלשלות תורה שבעל פה
השתלשלות תורה שבעל פה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
למה ללמוד גמרא ?
למה ללמוד גמרא ?
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
תורה שבעל פה – דרך גלות ושואה
תורה שבעל פה - דרך גלות ושואה
מספר פרק בסדרה : 11
play3