He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ליל הושענא רבה - התשעז

בית המדרש
קין והבל – אז והיום
קין והבל - אז והיום
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
עניינה של מצוות ערבה
עניינה של מצוות ערבה
57 דקות
מילות מפתח:ערבה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
תורת ארץ ישראל המשתקפת בתלמוד הירושלמי
תורת ארץ ישראל המשתקפת בתלמוד הירושלמי
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
חג סוכות – לשמור על כל הטוב
חג סוכות - לשמור על כל הטוב
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מה ל'שמחת תורה' עם 'שמיני עצרת'
מה ל'שמחת תורה' עם 'שמיני עצרת'
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
חגו של הבל – על קבע וארעי בחיינו
חגו של הבל - על קבע וארעי בחיינו
38 דקות
מילות מפתח:קין והבל
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
איך מגיעים לשמחת התורה?
איך מגיעים לשמחת התורה?
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
עניינו וסגנונו המיוחד של ספר קהלת
עניינו וסגנונו המיוחד של ספר קהלת
מספר פרק בסדרה : 8
play3