He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נבואות לדורות - ספר שמואל - התשעז

בית המדרש
אלקנה ותיקון שילה – מתחילים ספר שמואל
אלקנה ותיקון שילה - מתחילים ספר שמואל
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"והיא מרת נפש, ותתפלל על ה"- המהפכה של חנה
"והיא מרת נפש, ותתפלל על ה''- המהפכה של חנה
38 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"ובני עלי בני בליעל"
"ובני עלי בני בליעל"
45 דקות
מילות מפתח:בני עלי
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"ונר אלהים טרם יכבה"
"ונר אלהים טרם יכבה"
42 דקות
מילות מפתח:עלי הכהן
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
המלחמה הראשונה בפלישתים
המלחמה הראשונה בפלישתים
15 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
המבשר והמערכה
המבשר והמערכה
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
41 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"וינהו כל בית ישראל אחרי ה"
"וינהו כל בית ישראל אחרי ה''
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"תנה לנו מלך!"
"תנה לנו מלך!"
46 דקות
מילות מפתח:בקשת המלכות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מלכות ואתונות
מלכות ואתונות
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"שבעת ימים תוחל" – תחילת מלכות שאול והקרב מול פלישתים
"שבעת ימים תוחל" - תחילת מלכות שאול והקרב מול פלישתים
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הכישלון הראשון-  'נסכלת עשה' שאול בקרב פלשתים
הכישלון הראשון- 'נסכלת עשה' שאול בקרב פלשתים
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
המהפך -גבורת יונתן ונושא כליו
המהפך -גבורת יונתן ונושא כליו
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"היונתן ימות אשר עשה הישועה הזו?"
"היונתן ימות אשר עשה הישועה הזו?"
47 דקות
מילות מפתח:יהונתן בן שאול
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
ההזדמנות השניה – שאול מול בני עמון
ההזדמנות השניה - שאול מול בני עמון
43 דקות
מילות מפתח:בני עמון, שאול המלך
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה"
"לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה"
45 דקות
מילות מפתח:מלוכה בישראל
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"ושאול לכד המלוכה על ישראל"
"ושאול לכד המלוכה על ישראל"
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי' –  המלכת דוד
הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי' - המלכת דוד
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3