He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: חפץ חיים - אלול התשעו

בית המדרש
איסור לשון הרע או בין בדיבור בין בכתיבה  בוואטסאפ או במייל
איסור לשון הרע או בין בדיבור בין בכתיבה בוואטסאפ או במייל
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הכולל את עצמו בגנאי שמגנה את חברו – זה גם לשון הרע
הכולל את עצמו בגנאי שמגנה את חברו - זה גם לשון הרע
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
דין לשון הרע הנאמר בפני שלושה
דין לשון הרע הנאמר בפני שלושה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
אסור ללגלג על מי שדורש בבית הכנסת
אסור ללגלג על מי שדורש בבית הכנסת
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מספר פרק בסדרה : 5
play3