Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לומדים לקרוא תנ"ך ספר יהושע - התשעו

# שיעור מספר 55
64 דקות
# שיעור מספר 54
52 דקות
# שיעור מספר 53
29 דקות
# שיעור מספר 52
25 דקות
# שיעור מספר 51
25 דקות
# שיעור מספר 50
22 דקות
# שיעור מספר 49
22 דקות
# שיעור מספר 48
25 דקות
# שיעור מספר 47
41 דקות
# שיעור מספר 46
34 דקות
# שיעור מספר 45
43 דקות
# שיעור מספר 44
27 דקות
# שיעור מספר 43
30 דקות
# שיעור מספר 42
24 דקות
"ויעל הגורל השלישי לבני זבולון למשפחותם ויהי גבול נחלתם עד שריד"
42 דקות
מתחילים לחלק את הארץ
29 דקות
דחיית יהושע את בקשת בני יוסף להרחבת נחלתם
19 דקות
מה מסתתר בתוך רשימת הערים ?
27 דקות
גודל נחלת שבט יהודה לעומת נחלות שאר השבטים
25 דקות
"ויורש משם כלב את שלושה בני הענק"
27 דקות
יהושוע וכלב - למי מיוחס כיבוש הענקים ?
25 דקות