He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לומדים לקרוא תנ''ך ספר יהושע - התשעו

פרק 57
64 דקות
# שיעור מספר 55
פרק 56
52 דקות
# שיעור מספר 54
פרק 55
29 דקות
# שיעור מספר 53
פרק 54
25 דקות
# שיעור מספר 52
פרק 53
25 דקות
# שיעור מספר 51
פרק 52
22 דקות
# שיעור מספר 50
פרק 51
22 דקות
# שיעור מספר 49
פרק 50
25 דקות
# שיעור מספר 48
פרק 49
41 דקות
# שיעור מספר 47
פרק 48
34 דקות
# שיעור מספר 46
פרק 47
43 דקות
# שיעור מספר 45
פרק 46
27 דקות
# שיעור מספר 44
פרק 45
30 דקות
# שיעור מספר 43
פרק 44
24 דקות
# שיעור מספר 42
פרק 43
42 דקות
"ויעל הגורל השלישי לבני זבולון למשפחותם ויהי גבול נחלתם עד שריד"
פרק 42
29 דקות
מתחילים לחלק את הארץ
פרק 41
19 דקות
דחיית יהושע את בקשת בני יוסף להרחבת נחלתם
פרק 40
27 דקות
מה מסתתר בתוך רשימת הערים ?
פרק 39
25 דקות
גודל נחלת שבט יהודה לעומת נחלות שאר השבטים
פרק 38
27 דקות
"ויורש משם כלב את שלושה בני הענק"
פרק 37
25 דקות
יהושוע וכלב - למי מיוחס כיבוש הענקים ?
דילוג לתוכן