He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לומדים לקרוא תנ"ך ספר יהושע - התשעו

בית המדרש
מעמדו המיוחד של ספר יהושע ביחס לשאר ספרי הנביאים – פתיחה לספר
מעמדו המיוחד של ספר יהושע ביחס לשאר ספרי הנביאים - פתיחה לספר
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
יהושע בן נון ממלא את ציפיותיו של משה  כ "איש על העדה"
יהושע בן נון ממלא את ציפיותיו של משה כ "איש על העדה"
33 דקות
מילות מפתח:יהושע בן נון
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מימוש הבטחת הקב"ה לאבות – על ידי יהושע
מימוש הבטחת הקב"ה לאבות - על ידי יהושע
26 דקות
מילות מפתח:יהושע בן נון
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"קול מלחמה אנכי שומע" – לעתיד ולכן יהושע מנחיל את הארץ לישראל על ידי מלחמה
"קול מלחמה אנכי שומע" - לעתיד ולכן יהושע מנחיל את הארץ לישראל על ידי מלחמה
28 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"לכו ראו את הארץ ואת יריחו" – שילוח מרגלי יהושע
"לכו ראו את הארץ ואת יריחו" - שילוח מרגלי יהושע
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
השפעת רחב על המרגלים
השפעת רחב על המרגלים
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מה היה הצורך בשליחת המרגלים ששלח יהושע ?
מה היה הצורך בשליחת המרגלים ששלח יהושע ?
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
ההתארגנות לחציית הירדן
ההתארגנות לחציית הירדן
33 דקות
מילות מפתח:חציית הירדן
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
הופעת הבינה  על עם ישראל בכניסה לארצו
הופעת הבינה על עם ישראל בכניסה לארצו
32 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"עברו לפני ה' אלהיכם אל תוך הירדן"
"עברו לפני ה' אלהיכם אל תוך הירדן"
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
תארוך העליה מן הירדן
תארוך העליה מן הירדן
22 דקות
מילות מפתח:פטירת משה רבנו
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הקמת האבנים  שנלקחו מן הירדן – בגלגל ומטרתה
הקמת האבנים שנלקחו מן הירדן - בגלגל ומטרתה
30 דקות
מילות מפתח:הגלגל
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
ליל הסדר הראשון בארץ ישראל
ליל הסדר הראשון בארץ ישראל
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
תיקון ברכת הארץ על ידי יהושע בן נון וסוד האכילה בארץ ישראל
תיקון ברכת הארץ על ידי יהושע בן נון וסוד האכילה בארץ ישראל
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"וישבת המן ממחרת באכלם מעבור הארץ"
"וישבת המן ממחרת באכלם מעבור הארץ"
23 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל"
"ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל"
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
הפלת חומת יריחו
הפלת חומת יריחו
31 דקות
מילות מפתח:הפלת חומת יריחו
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"שקיעת הנס" – בכניסה לארץ ישראל יש התנתקות מהנהגת הנס של תקופת ההליכה במדבר
"שקיעת הנס" - בכניסה לארץ ישראל יש התנתקות מהנהגת הנס של תקופת ההליכה במדבר
27 דקות
מילות מפתח:טבע ונס
מספר פרק בסדרה : 18
play3