He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: סוד האכילה - תיקון הנפש -

בית המדרש
האכילה היא הזדמנות לתקן את הנפש
האכילה היא הזדמנות לתקן את הנפש
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הפיכת חווית האכילה לרושם המשפיע לטובה על נפש האדם
הפיכת חווית האכילה לרושם המשפיע לטובה על נפש האדם
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
ברכת המזון מתעלת את חווית האכילה למקום ערכי – חלק א
ברכת המזון מתעלת את חווית האכילה למקום ערכי - חלק א
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
ברכת המזון מתעלת את חווית האכילה למקום ערכי – חלק ב
ברכת המזון מתעלת את חווית האכילה למקום ערכי - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
האכילה היא הזדמנות לחווית התחזקות
האכילה היא הזדמנות לחווית התחזקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
אכילה שמוסיפה אור בנשמה ואכילה שמחשיכה את הנשמה
אכילה שמוסיפה אור בנשמה ואכילה שמחשיכה את הנשמה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מהמפגש המאיר שבאכילה – נלמד שבכל מפגשי החיים יש תוספת אור
מהמפגש המאיר שבאכילה - נלמד שבכל מפגשי החיים יש תוספת אור
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
חזרה למפגש הנכון עם האכילה המאיר את האדם ומתקנו
חזרה למפגש הנכון עם האכילה המאיר את האדם ומתקנו
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
התוצאות הנפשיות ממפגש לא נכון עם האכילה ותיקונם
התוצאות הנפשיות ממפגש לא נכון עם האכילה ותיקונם
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מפגש נכון עם התורה סם חיים   מפגש שלילי עם התורה סם מוות – חלק א
מפגש נכון עם התורה סם חיים מפגש שלילי עם התורה סם מוות - חלק א
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מפגש נכון עם התורה הוא סם חיים. מפגש שלילי עם התורה הוא סם המוות – חלק ב
מפגש נכון עם התורה הוא סם חיים. מפגש שלילי עם התורה הוא סם המוות - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
אכילה בכוונה נכונה מטהרת את הגוף והנפש
אכילה בכוונה נכונה מטהרת את הגוף והנפש
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
הצום מקטין את הדומיננתיות של של הצד החומרי בהוית האדם השואף לחיים ערכיים
הצום מקטין את הדומיננתיות של של הצד החומרי בהוית האדם השואף לחיים ערכיים
53 דקות
מילות מפתח:צום
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
אכילת פירות ארץ ישראל מטהרת את הנפש
אכילת פירות ארץ ישראל מטהרת את הנפש
מספר פרק בסדרה : 14
play3