Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכות תשובה לרמב"ם - אלול התשעו

36 דקות
בימינו כשאין בית המקדש קיים התשובה מכפרת על כל העוונות
37 דקות
איך מתודים ?
46 דקות
מילות מפתח:מצות וידוי
לתשובה יש הלכות אך היא איננה מסתכמת באופנים מעשי בלבד
42 דקות