He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכות תשובה לרמב''ם - אלול התשעו

פרק 4
36 דקות
פרק 3
37 דקות
בימינו כשאין בית המקדש קיים התשובה מכפרת על כל העוונות
פרק 2
46 דקות
איך מתודים ?
פרק 1
42 דקות
לתשובה יש הלכות אך היא איננה מסתכמת באופנים מעשי בלבד
דילוג לתוכן