He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שולחן ערוך הלכות שבת - התשעד

בית המדרש
מתחילים מחדש הלכות שבת – הקדמת ה'משנה ברורה' להלכות שבת
מתחילים מחדש הלכות שבת - הקדמת ה'משנה ברורה' להלכות שבת
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
השבת – יסוד האמונה
השבת - יסוד האמונה
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
בזכות שמירת שבת כהלכתה מוחלין לאדם את עוונותיו
בזכות שמירת שבת כהלכתה מוחלין לאדם את עוונותיו
36 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מצוות עונג שבת – חלק ב
מצוות עונג שבת - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מצוות עונג שבת – חלק א
מצוות עונג שבת - חלק א
18 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
ליזהר בכבוד שבת
ליזהר בכבוד שבת
45 דקות
מילות מפתח:כבוד שבת
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
ריבוי אכילה בשבת
ריבוי אכילה בשבת
51 דקות
מילות מפתח:אכילת בשר
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
הכנת הסעודות לשבת – עשה זאת בעצמך וטרח לכבוד המלכה
הכנת הסעודות לשבת - עשה זאת בעצמך וטרח לכבוד המלכה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"שלא לעשות מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה" – יום שישי – יום ההכנה לשבת
"שלא לעשות מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה" - יום שישי - יום ההכנה לשבת
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
דין מלאכות המותרים והאסורים להתחיל בערב שבת כדי שיהיו נגמרים בשבת – חלק א
דין מלאכות המותרים והאסורים להתחיל בערב שבת כדי שיהיו נגמרים בשבת - חלק א
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
דין מלאכות המותרים והאסורים להתחיל בערב שבת כדי שיהיו נגמרים בשבת – חלק ב
דין מלאכות המותרים והאסורים להתחיל בערב שבת כדי שיהיו נגמרים בשבת - חלק ב
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
דין כירה ותנור ליתן עליה הקדירות בערב שבת – חלק א
דין כירה ותנור ליתן עליה הקדירות בערב שבת - חלק א
44 דקות
מילות מפתח:עבדות מודרנית
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
דין כירה ותנור ליתן עליה הקדירות בערב שבת – חלק ב
דין כירה ותנור ליתן עליה הקדירות בערב שבת - חלק ב
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
דין כירה ותנור ליתן עליה הקדירות בערב שבת – חלק ג
דין כירה ותנור ליתן עליה הקדירות בערב שבת - חלק ג
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
דין כירה ותנור ליתן עליה הקדירות בערב שבת – חלק ד
דין כירה ותנור ליתן עליה הקדירות בערב שבת - חלק ד
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
דין כירה ותנור ליתן עליה הקדירות בערב שבת – חלק ה
דין כירה ותנור ליתן עליה הקדירות בערב שבת - חלק ה
37 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
דיני תבשילים המוכנים מערב שבת כדי להגמר בשבת
דיני תבשילים המוכנים מערב שבת כדי להגמר בשבת
38 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
דיני הטמנת חמין
דיני הטמנת חמין
49 דקות
מילות מפתח:הטמנה
מספר פרק בסדרה : 18
play3