He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: משואה לתקומה -

בית המדרש
פתיחה לסדרה – משואה לתקומה
פתיחה לסדרה - משואה לתקומה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הישוב בארץ ישראל בימי מלחמת העולם השניה
הישוב בארץ ישראל בימי מלחמת העולם השניה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
המאבק להקמת מדינה יהודית
המאבק להקמת מדינה יהודית
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
שיא המאבק באנגלים
שיא המאבק באנגלים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הכרזת המדינה
הכרזת המדינה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מלחמת העצמאות – חלק א
מלחמת העצמאות - חלק א
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מלחמת העצמאות – חלק ב
מלחמת העצמאות - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
העליות הגדולות בראשית ימי מדינת ישראל
העליות הגדולות בראשית ימי מדינת ישראל
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
נס בתוך החומר
נס בתוך החומר
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
הרקע לשואה
הרקע לשואה
59 דקות
מילות מפתח:גרמנים
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
עליית הנאציזם בגרמניה והרקע לשואה
עליית הנאציזם בגרמניה והרקע לשואה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הפתרון הסופי' – השמדה שיטתית במפעלי מוות
הפתרון הסופי' - השמדה שיטתית במפעלי מוות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
חלקם של שאר אומות העולם באי מניעת שואת יהודי ארופה ומאמצי ההצלה של היהודים את אחיהם
חלקם של שאר אומות העולם באי מניעת שואת יהודי ארופה ומאמצי ההצלה של היהודים את אחיהם
מספר פרק בסדרה : 13
play3