He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נבואות לדורות - מגילת אסתר - התשעו

בית המדרש
"שמונים ומאת יום" – המשתה הראשון – תמונת הפתיחה של המגילה – חלק א
"שמונים ומאת יום" - המשתה הראשון - תמונת הפתיחה של המגילה - חלק א
31 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"שמונים ומאת יום" – המשתה הראשון – תמונת הפתיחה של המגילה – חלק ב
"שמונים ומאת יום" - המשתה הראשון - תמונת הפתיחה של המגילה - חלק ב
15 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
שיטת השלטון של אחשוורוש – "לעשות כרצון איש ואיש"
שיטת השלטון של אחשוורוש - "לעשות כרצון איש ואיש"
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"כאשר אבדתי אבדתי"
"כאשר אבדתי אבדתי"
46 דקות
מילות מפתח:אסתר המלכה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"קיימו וקיבלו היהודים" – ההתנגדות לפורים
"קיימו וקיבלו היהודים" - ההתנגדות לפורים
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3