He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: משפחה וחברה -

בית המדרש
שכר ועונש איננו נקמה – החטא עצמו גורם את העונש
שכר ועונש איננו נקמה - החטא עצמו גורם את העונש
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
יסוד הקדושה של הבית שטמון במצוות הפרשת חלה
יסוד הקדושה של הבית שטמון במצוות הפרשת חלה
54 דקות
מילות מפתח:מצות הפרשת חלה
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מרכזיות הקדושה בחיי האדם
מרכזיות הקדושה בחיי האדם
57 דקות
מילות מפתח:מידת הקדושה
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מה הקשר בין שלג לקיץ?
מה הקשר בין שלג לקיץ?
60 דקות
מילות מפתח:שלג
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
כשהגזל מתפשט בחברה הוא גורם לאנשים לאכול אחד את השני
כשהגזל מתפשט בחברה הוא גורם לאנשים לאכול אחד את השני
58 דקות
מילות מפתח:גזל
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
השפעת תלמיד חכם על החברה
השפעת תלמיד חכם על החברה
57 דקות
מילות מפתח:תלמידי חכמים
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
האדם המאושר הוא מי שמשתמש בשכל וברגש בהתאמה ולא בבלעדיות של כח אחד בלבד – חלק א
האדם המאושר הוא מי שמשתמש בשכל וברגש בהתאמה ולא בבלעדיות של כח אחד בלבד - חלק א
56 דקות
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
האדם המאושר הוא מי שמשתמש בשכל וברגש בהתאמה ולא בבלעדיות של כח אחד בלבד – חלק ב
האדם המאושר הוא מי שמשתמש בשכל וברגש בהתאמה ולא בבלעדיות של כח אחד בלבד - חלק ב
58 דקות
מילות מפתח:נדרים
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
בעון נבלות פה צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות  – חלק א
בעון נבלות פה צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות - חלק א
58 דקות
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
בעון נבלות פה צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות  – חלק ב
בעון נבלות פה צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות - חלק ב
54 דקות
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"וידעת כי שלום אהלך" – לכן צריך אדון הבית לשאול "עשרתן ערבתן"
"וידעת כי שלום אהלך" - לכן צריך אדון הבית לשאול "עשרתן ערבתן"
55 דקות
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מיסודי קדושת השבת – להשוות את החיים החיצונים אל ערך החיים הפנימיים
מיסודי קדושת השבת - להשוות את החיים החיצונים אל ערך החיים הפנימיים
56 דקות
מילות מפתח:קדושת השבת
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 12
play3