Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת השבוע -

פרק 84
47 דקות
עצי שטים עומדים
פרק 83
50 דקות
למה לאכול כשר ?
פרק 82
50 דקות
"אז ישיר משה": שיעור חגיגי של הרב יצחק חי זאגא על שירת הים
פרק 81
49 דקות
מכת בכורות
פרק 80
47 דקות
דבר ה'
פרק 79
15 דקות
כאפרים וכמנשה
פרק 78
15 דקות
חמורו של משיח - על התיקון של יוסף במצרים - הרב יצחק זאגא
פרק 77
15 דקות
התקדמות בלתי פוסקת
פרק 76
15 דקות
"אחותנו"
פרק 75
15 דקות
הלוז האלוהי: הרב יצחק חי זאגא
פרק 74
15 דקות
מהפכת הקדושה
פרק 73
49 דקות
עובר לסוחר
פרק 72
47 דקות
התיבה המלכותית
פרק 71
48 דקות
תשובה בששון
פרק 70
50 דקות
סבלנות משיחית
פרק 69
47 דקות
המקום
פרק 68
44 דקות
מחובר תמיד
פרק 67
37 דקות
המאבק על השראת השכינה
פרק 66
44 דקות
גמרא זו אהבה
פרק 65
48 דקות
פרגן , מה אכפת לך!
פרק 64
39 דקות
עזות דקדושה