He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת השבוע -

בית המדרש
"מאשר שמנה לחמו" - לעומק מהותו של האושר הישראלי
51 דקות
מילות מפתח:פרשת ויחי, שבט אשר
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
זהירות מפרעונים
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
צפרדע אחת
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"מלך אין לארבה" - המפתח הסודי לנצחון ישראל על אויביו
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
דבר אל העם
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
אעלה בתמר
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
אורות המשפט
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
יריעות שלמה
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
לבוש מלכות
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
יפה כלבנה - סוד האיזון הנפשי של האשה היהודיה
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מראות הצובאות - סוגיית היופי הנשי
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
איילת השחר
54 דקות
מילות מפתח:גבורה, סבלנות, שררה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
חברתך ואשת בריתך
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מוקפות חומה
59 דקות
מילות מפתח:פרשת צו
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מהי פעולת המקוה?
45 דקות
מילות מפתח:טבילה, טהרה, מקוה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
אתערותא דלתתא
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
תלוי מה יש בפנים
47 דקות
מילות מפתח:מצורע, פרשת מצורע
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מכת כינים
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3