He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הדרך לחיים של משמעות -

בית המדרש
שתי נפשות בעקבות ספר התניא
שתי נפשות בעקבות ספר התניא
39 דקות
מילות מפתח:בינוניים, ספר התניא
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
להיות בינוני, להיות לוחם!
להיות בינוני, להיות לוחם!
42 דקות
מילות מפתח:ספר התניא
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
שתי הנפשות של האדם
שתי הנפשות של האדם
39 דקות
מילות מפתח:בינוניים, ספר התניא
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
משחקי הנשמה – הרב אייל ורד על ספר התניא
משחקי הנשמה – הרב אייל ורד על ספר התניא
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
יחדיה ליחדך' – מהותה של תורת החסידות- שיעור ליט כסלו
יחדיה ליחדך' - מהותה של תורת החסידות- שיעור ליט כסלו
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"נר ה נשמת אדם" המשל המרכזי של החיים שלנו
"נר ה נשמת אדם" המשל המרכזי של החיים שלנו
30 דקות
מילות מפתח:זאת חנוכה, משל, נר
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מהי אהבה משמעותית? – חלק א
מהי אהבה משמעותית? - חלק א
36 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מהי אהבה משמעותית? – חלק ב
מהי אהבה משמעותית? - חלק ב
35 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
הרחבת ה"אני"
הרחבת ה"אני"
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
להיות עובד
להיות עובד
35 דקות
מילות מפתח:משכיל ועובד, עובד ה'
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
משכיל, עובד, עושה
משכיל, עובד, עושה
36 דקות
מילות מפתח:הנשמה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"לב נשבר ונדכה" – על המתנה שבמשבר  צער ושמחה אמיתית
"לב נשבר ונדכה" - על המתנה שבמשבר צער ושמחה אמיתית
39 דקות
מילות מפתח:משבר, עצבות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"בכל עצב יהיה מותר"
"בכל עצב יהיה מותר"
39 דקות
מילות מפתח:עצבות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
לנצח את עמלק- כיצד מנצחים את עמלק שבנפש?
לנצח את עמלק- כיצד מנצחים את עמלק שבנפש?
36 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"למילף זעיר מן שטותא" מהו סוד מילי דשטותא?
"למילף זעיר מן שטותא" מהו סוד מילי דשטותא?
31 דקות
מילות מפתח:מילי דשטותא, סכלות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"אל תחמיץ" על הסכנה שבהחמצה ועל האופן בו ניתן למנוע אותה
"אל תחמיץ" על הסכנה שבהחמצה ועל האופן בו ניתן למנוע אותה
34 דקות
מילות מפתח:דוד המלך, החמצה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
הרב אייל ורד: הדרך ארוכה ומפותלת, אני נופל וקם
הרב אייל ורד: הדרך ארוכה ומפותלת, אני נופל וקם
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"השיבה לי ששון ישעך " – על עצבות ויראה יתירה בעבודת ה'
"השיבה לי ששון ישעך " - על עצבות ויראה יתירה בעבודת ה'
31 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3