Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הדרך לחיים של משמעות -

ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין - מה בדיוק קרה בחורבן בית המקדש? - סיום הסדרה
43 דקות
לעלות ולרדת או ללכת בדרך סלולה ? על עבודת רצוא ושוב קרבה וריחוק
41 דקות
מילות מפתח:רצוא ושוב
קהילה ופקידה
51 דקות
היום נעשה משהו בלתי נשכח' - על תפיסת הזמן החסידית
69 דקות
לעורר את אור האהבה - על אהבת ה' של הבינוני.
79 דקות
מילות מפתח:אהבת ה', ספר התניא
"יש דרך ישר לפני איש"
86 דקות
מילות מפתח:מידת הרחמים
חתנות לתורה
40 דקות
"תוכו רצוף אהבה" - על דרכו של הבינוני להשגת אהבת ה'
38 דקות
מילות מפתח:אהבת ה'
"למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני"
33 דקות
מילות מפתח:פורים
לעבד את העורות - על עבודת העדינות
22 דקות
שלשה בינוניים נפגשים ביניהם
40 דקות
שבחה ועוצמתה של מידת הביטול
36 דקות
פינוקיו - משל לעבודת 'הבינוני'
42 דקות
אהבת עולם ואהבה רבה
41 דקות
דירה בתחתונים - להיות דוב...
40 דקות
סוד השפלות ואהבת הריע
38 דקות
מילות מפתח:עבודת ה' בשמחה
התמודדות ה'בינוני' לעומת בעלי מדרגת החסידים
28 דקות
כשהלב נהפך לאבן
47 דקות
נר ה' נשמת אדם
44 דקות
שבע את העולם כולו מטובך' - לקראת הבחירות המתקרבות באמריקה, והקשר בינן לבין מגדל בבל
41 דקות