He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שמירת הלשון על פי החפץ חיים - התשעו

בית המדרש
שמירת הלשון – יסוד היחסים המתוקנים בין האדם לזולתו
שמירת הלשון - יסוד היחסים המתוקנים בין האדם לזולתו
3 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
בעל לשון הרע משול לחולה במחלה מידבקת שיש להתרחק ממנו ככל האפשר
בעל לשון הרע משול לחולה במחלה מידבקת שיש להתרחק ממנו ככל האפשר
4 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הרגיל לספר לשון הרע אוי לו בעולם הזה ואבוי לנשמתו בעולם הבא
הרגיל לספר לשון הרע אוי לו בעולם הזה ואבוי לנשמתו בעולם הבא
5 דקות
מילות מפתח:בעל לשון הרע
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
צריך האדם להישמר מאמירת לשון הרע גם במחיר קיפוח פרנסתו
צריך האדם להישמר מאמירת לשון הרע גם במחיר קיפוח פרנסתו
2 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
השכר של האדם על קיום המצוות לפי המאמץ ולפעמים הבזיונות שהוא סופג מהחברה
השכר של האדם על קיום המצוות לפי המאמץ ולפעמים הבזיונות שהוא סופג מהחברה
7 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מתראיין לתקשורת ? קודם כל תתפלל להינצל מלשון הרע
מתראיין לתקשורת ? קודם כל תתפלל להינצל מלשון הרע
9 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
אסור לאדם לדבר לשון הרע אפילו על עצמו
אסור לאדם לדבר לשון הרע אפילו על עצמו
1 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
אין לבטל ולזלזל בדברי הדרשן
אין לבטל ולזלזל בדברי הדרשן
3 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
חומרת לשון הרע שאפילו על אמת ואפילו בסתר הוא אסור
חומרת לשון הרע שאפילו על אמת ואפילו בסתר הוא אסור
5 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
תנועה של ביטול – ביטול הזולת
תנועה של ביטול - ביטול הזולת
2 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
כוונה טובה לא מתירה לדבר בגנותו של אדם
כוונה טובה לא מתירה לדבר בגנותו של אדם
1 דקות
מילות מפתח:מרים הנביאה
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
האם בכל מצב יש לדון לכף זכות ?
האם בכל מצב יש לדון לכף זכות ?
4 דקות
מילות מפתח:לדון לכף זכות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
אסור לספר דבר שחברו יתבזה על ידו
אסור לספר דבר שחברו יתבזה על ידו
5 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
הרוצה להיכנס לשותפות עסקית או להשתדך מותר לו לברר פרטים אצל הזולת
הרוצה להיכנס לשותפות עסקית או להשתדך מותר לו לברר פרטים אצל הזולת
4 דקות
מילות מפתח:לשון הרע לתועלת
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
כיצד ניתן לחזור בתשובה על דיבור לשון הרע על חברו
כיצד ניתן לחזור בתשובה על דיבור לשון הרע על חברו
8 דקות
מילות מפתח:לשון רע
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
איסור דיבור לשון הרע הוא גם בעניינים שבין אדם לחברו
איסור דיבור לשון הרע הוא גם בעניינים שבין אדם לחברו
6 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
המגנה את חברו במידותיו כגון שאיננו חכם – כמה נזק יכול להיגרם – חלק א
המגנה את חברו במידותיו כגון שאיננו חכם - כמה נזק יכול להיגרם - חלק א
4 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
המגנה את חברו במידותיו כגון שאיננו חכם – כמה נזק יכול להיגרם – חלק ב
המגנה את חברו במידותיו כגון שאיננו חכם - כמה נזק יכול להיגרם - חלק ב
9 דקות
נושא: חפץ חיים
מספר פרק בסדרה : 18
play3